Главная | Поиск | Войти | Зарегистрироваться | Контакты | Реклама
Привет, Гость. |

Украинский Бизнес Форум


Июл 23 2019 (12:21)

Регистрация юридических и физических лиц
Форумы о бизнесе \ Предпринимательская деятельность \ Ликбез \ Регистрация юридических и физических лиц \ Юрлицо на едином налоге учреждает новое юрлицо (Author: Ричард)
Модератор: RAVEman
Ответить
Создать тему

Юрлицо на едином налоге учреждает новое юрлицоРичард
Новенький
Private Message  Email 
Юрлицо на едином налоге учреждает новое юрлицо    (Июл 08 2010 12:28   |  #8147) Цитировать
Два физлица учредили "юрлицо 1" на едином налоге 10% и внесли в него имущество "Х" на сумму 10 000 грн. После этого "юрлицо 1" выступило соучредителем "юрлица 2" и передало в уставный фонд то же самое имущество "Х" оценив его в 100 000 грн. 
Вопрос: Законна ли такая операция? Не подлежит ли она дополнительному налогообложению? Есть какие-то другие последствия данной операции?


Реклама партнеров
Реклама

sasa84
Poster
Private Message  Email 
Re: Юрлицо на едином налоге учреждает новое юрлицо    (Июл 08 2010 15:34   |  Last Modified on: Июн 11 2011 23:26  |  #8155) Цитировать

физ лица вообще не рассматриваем. Рассматриваем имущество юрлица1, переданое юрлицу2.

Юрлицо 1 получило доход 100 000 -10000=90 000 грн

Вот этот доход в 90 тыс и будет для юрлица1 облагаться налогами (прибуток,ПДВ).

Читайте статью об этом:

Внески до статутного фонду, податковий облік

 

Статтею 13 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.91 р. № 1576-XII (зі змінами та доповненнями) установлено, що вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з визначенням, наведеним у п. 1.28 ст. 1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємства» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (зі змінами та доповненнями, за текстом – Закон № 334/94-ВР), господарська операція, яка передбачає внесення коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою, є прямою інвестицією.

Відповідно до п. 1 ст. 167 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями, за текстом – Господарський кодекс) корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) цієї організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом і статутними документами.

Аналогічне визначення міститься у п. 1.8 ст. 1 Закону № 334/94-ВР: корпоративні права – це право власності на статутний фонд (капітал) юридичної особи або його частку (пай), включаючи права на управління, одержання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також активів у разі її ліквідації відповідно до чинного законодавства, незалежно від того, створено таку юридичну особу у формі господарчого товариства, підприємства, заснованого на власності однієї юридичної або фізичної особи, чи в інших організаційно-правових формах.

Відповідно до норм пп. 4.2.5 п. 4.2 ст. 4 Закону № 334/94-ВР до складу валового доходу платників податку не включаються суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому числі грошові або майнові внески, згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи.

Згідно з п. 1 ст. 66 Господарського кодексу під терміном «майно» слід розуміти виробничі та невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства, тобто будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину, матеріали, товари та інші матеріальні цінності.

Розглянемо особливості відображення в податковому обліку підприємства внесків до статутного фонду у вигляді різних видів майна.

Основні фонди

Підпунктом 8.2.1 п. 8.2 ст. 8 Закону № 334/94-ВР установлено, що під терміном «основні фонди» слід розуміти матеріальні цінності, які призначаються платником податку для використання ним у господарській діяльності протягом періоду, що перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких перевищує 1000 грн. і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом. >>>

Згідно з пп. 8.2.2 п. 8.2 ст. 8 Закону № 334/94-ВР основні фонди підлягають розподілу за такими групами:

група 1 – будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі житлові будинки та їх частини (квартири та місця загального користування), вартість капітального поліпшення землі;

група 2 – автомобільний транспорт і вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них;

група 3 – будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1, 2 і 4;

група 4 – електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, комп'ютерні програми, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів).

Підпунктом 8.4.11 п. 8.4 ст. 8 Закону № 334/94-ВР установлено, що до продажу основних фондів і нематеріальних активів прирівнюються операції з внесення таких основних фондів і нематеріальних активів до статутного фонду іншої особи, а до придбання основних фондів і нематеріальних активів прирівнюються операції з включення таких основних фондів і нематеріальних активів до складу статутного фонду такої іншої особи з подальшим включенням основних фондів до відповідних груп.

Операції з внесення основних фондів до статутного фонду суб'єкта господарювання відображаються в податковому обліку платників податків таким чином.

У особи, що передає основні фонди:

згідно з пп. 8.4.3 п. 8.4 ст. 8 Закону № 334/94-ВР сума перевищення виручки від продажу над балансовою вартістю окремих об'єктів основних фондів групи 1 включається до валових доходів платника податку, а сума перевищення балансової вартості над виручкою від такого продажу – до валових витрат платника податку;

згідно з пп. 8.4.4 п. 8.4 ст. 8 Закону № 334/94-ВР балансова вартість відповідної групи зменшується на суму вартості продажу основних фондів груп 2 і 3.

Якщо сума вартості основних фондів дорівнює або перевищує балансову вартість відповідної групи, її балансова вартість прирівнюється до нуля, а сума перевищення включається до валового доходу платника податку відповідного періоду.

У особи, що одержує основні фонди:

вартість, за якою основні фонди вносяться до статутного фонду платника податку, збільшує балансову вартість відповідної групи основних фондів (окремого об'єкта основних фондів групи 1) та підлягає амортизації. >>>

Слід зазначити, що амортизація балансової вартості основних фондів, внесених до статутного фонду суб'єкта господарювання, починається з розрахункового кварталу, наступного за кварталом оприбуткування основних фондів груп 2 – 4, або кварталом, в якому було введено в експлуатацію об'єкт основних фондів групи 1 таким платником податку.

Окремо слід зупинитися на внесках до статутного фонду суб'єктів господарювання у вигляді земельних ділянок.

Так, юридичні особи (засновані громадянами України або юридичними особами України) відповідно до ст. 82 Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768-III (зі змінами та доповненнями, за текстом – Земельний кодекс) можуть набувати у власність земельні ділянки для здійснення підприємницької діяльності у разі їх внесення засновниками до статутного фонду. 

При цьому пп. 8.9.3 п. 8.9 ст. 8 Закону № 334/94-ВР визначено, що у випадку, коли об'єкт нерухомого майна (нерухомість) придбавається платником податку разом із землею, яка знаходиться під таким об'єктом чи є передумовою для забезпечення функціонального використання такого об'єкта нерухомості відповідно до норм, визначених законодавством, амортизації підлягає сукупна вартість такого основного фонду та такої землі за нормами, визначеними цією статтею для основних фондів групи 1.

Тобто у разі передачі об'єкта нерухомості разом із земельною ділянкою, що знаходиться під цим об'єктом чи є передумовою для забезпечення функціонального використання такого об'єкта нерухомості як внеску до статутного фонду підприємства, сукупна вартість такого основного фонду та такої землі формує балансову вартість об'єкта групи 1 основних фондів і підлягає амортизації. В інших випадках операція з одержання земельної ділянки як внеску до статутного фонду підприємства у податковому обліку не відображається.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активице об'єкти інтелектуальної, в тому числі промислової, власності, а також інші аналогічні права, визнані у порядку, встановленому відповідним законодавством, об'єктом права власності платника податку (п. 1.2 ст. 1 Закону № 334/94-ВР).

Об'єкти права інтелектуальної власності визначено ст. 420 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV (зі змінами та доповненнями), а саме: літературні та художні твори; комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення, комерційні таємниці.

Операції з внесення до статутного фонду юридичної особи нематеріальних активів вартістю понад 1000 грн. прирівнюються до операцій з купівлі-продажу таких активів і відображаються в податковому обліку аналогічно операціям внесення до статутного фонду основних фондів.

Ганна Чернишова 

Оглядач «Вісника»

 «Вісник податкової служби України», серпень 2009 р., № 31 (555), с. 45 

 sasa84
Poster
Private Message  Email 
Re: Юрлицо на едином налоге учреждает новое юрлицо    (Июл 08 2010 16:07   |  Last Modified on: Июн 11 2011 23:29  |  #8156) Цитировать
а это для юрлица2: 

Внески до статутного фонду основними фондами

По-перше, звернемось до визначення терміна «основні фонди». З метою обкладання ПДВ термін «основні фонди» розуміють у значенні, визначеному Законом № 334/94-ВР (п. 1.11 ст. 1 Закону № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість»). Згідно з пп. 8.2.1 п. 8.2 ст. 8 Закону № 334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» основні фонди – це матеріальні цінності, які призначаються платником податку для використання у своїй господарській діяльності протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом. Основні фонди розподіляються за відповідними групами (пп. 8.2.2 п. 8.2 ст. 8 Закону № 334/94-ВР).

По-друге, необхідно підкреслити, що при внесенні майна учасниками (засновниками) господарського товариства до його статутного капіталу відбувається передача прав власності на таке майно за компенсацію у вигляді корпоративних прав (прав власності на частку (пай) у статутному фонді), емітованих зазначеною юридичною особою.

Законом № 168/97-ВР до операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ, віднесено операції з передачі основних фондів як внеску до статутного фонду юридичної особи для формування її цілісного майнового комплексу в обмін на емітовані нею корпоративні права, у тому числі при ввезенні основних фондів на митну територію України (крім підакцизних товарів) або їх вивезенні за межі митної території України (пп. 3.2.8 п. 3.2 ст. 3 Закону № 168/97-ВР).

Крім того, при поверненні основних фондів, попередньо внесених до статутного фонду юридичної особи іншими юридичними або фізичними особами, у разі їх виходу з числа засновників або учасників такої юридичної особи або при ліквідації такої юридичної особи, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (крім підакцизних товарів) або вивезенні за межі митної території України, такі операції також не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Зазначимо, що у Законі № 168/97-ВР під цілісним майновим комплексом розуміють активи, сукупність яких забезпечує ведення окремої підприємницької діяльності на постійній i регулярній основі i термін використання яких перевищує дванадцять календарних місяців.

Виходячи з наведеного, операція з передачі до статутного фонду основних фондів може бути віднесена до такої, що не є об’єктом оподаткування, при дотриманні таких умов:

• за допомогою таких основних фондів відбувається формування цілісного майнового комплексу;

• засновник або учасник отримує компенсацію у вигляді корпоративних прав.

Згідно з п. 1.8 ст. 1 Закону № 334/94-ВР корпоративні права – це право власності на статутний фонд (капітал) юридичної особи або його частку (пай), включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також активів у разі її ліквідації відповідно до чинного законодавства, незалежно від того, створена така юридична особа у формі господарського товариства, підприємства, заснованого на власності однієї юридичної або фізичної особи, чи в інших організаційно-правових формах.

Якщо внеском до статутного фонду виступають будь-які інші матеріальні чи нематеріальні активи, крім основних фондів, то така операція оподатковується ПДВ на загальних підставах.

Слід зазначити, що при ввезенні на територію України підакцизних основних фондів з метою їх внесення до статутного фонду юридичної особи (для формування її цілісного майнового комплексу в обмін на емітовані нею корпоративні права) або при їх поверненні (як попередньо внесених до статутного фонду юридичної особи іншими юридичними або фізичними особами у разі їх виходу з числа засновників або учасників такої юридичної особи чи при ліквідації такої юридичної особи) ці підакцизні товари підлягатимуть обкладанню ПДВ на загальних підставах за ставкою 20 відсотків. Перелік підакцизних товарів передбачено відповідними законами, якими затверджено ставки акцизного збору на ці товари.

Оскільки в даному випадку йдеться про основні фонди, то з усіх груп підакцизних товарів винятком з пільги, передбаченої пп. 3.2.8 п. 3.2 ст. 3 Закону № 168/97-ВР, можуть бути лише автомобільні транспортні засоби групи 87 – «автомобілі, тягачі, велосипеди та інші наземні транспортні засоби, їх частини та пристрої згідно із Законом № 216/96-ВР«Про ставки акцизного збору i ввізного мита на деякі транспортні засоби».

Через те що при передачі основних фондів до статутного фонду юридичної особи для формування її цілісного майнового комплексу в обмін на емітовані нею корпоративні права податкові зобов’язання не нараховуються, то й питання щодо виникнення права на податковий кредит у новоствореного товариства не повинно виникати.

Але засновником – платником ПДВ у цьому випадку має бути переглянуто суму ПДВ, раніше віднесену до податкового кредиту за переданими основними засобами. В цьому випадку необхідно керуватись положеннями пп. 7.4.2 п. 7.4 ст. 7 Закону № 168/97-ВР, згідно з якими якщо платник податку здійснює операції з продажу товарів (робіт, послуг), звільнені від оподаткування або які не є об’єктом оподаткування згідно зі статтями 3 та 5 Закону № 168/97-ВР, суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів i нематеріальних активів, що підлягають амортизації, відносяться відповідно до складу валових витрат виробництва (обігу) та на збільшення вартості основних фондів i нематеріальних активів i до податкового кредиту не включаються.

Тобто в тому звітному періоді, коли відбувається операція з передачі засновником основних фондів як внеску до статутного фонду новоствореного підприємства, засновник має відобразити цю операцію у рядку 3 «Операції, що не є об’єктом оподаткування» першого розділу декларації з ПДВ, а також зменшити податковий кредит на суму ПДВ, який припадає на незамортизовану частину таких фондів, i відобразити це у рядку 16 «Коригування податкового кредиту» декларації з ПДВ. Форму податкової декларації з ПДВ та порядок її заповнення затверджено наказом № 166.

Якщо передача основних фондів у вигляді внеску до статутного фонду як виняток не підпадає під норму дії пп. 3.2.8 п. 3.2 ст. 3 Закону № 168/97-ВР (наприклад, підакцизні основні фонди), а оподатковується на загальних підставах, то в цьому випадку право на податковий кредит у новоствореного підприємства виникає при виконанні умови, передбаченої пп. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закону № 168/97-ВР, а саме: податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, сплачених (нарахованих) платником ПДВ у звітному періоді у зв’язку з придбанням основних фондів, що підлягають амортизації.Guest
Poster
Private Message  Email 
Re: Юрлицо на едином налоге учреждает новое юрлицо    (Июл 08 2010 17:58   |  #8157) Цитировать
я имел ввиду только налогообложение юрлица1 и так и не нашел ответа, что делать единоналожнику, когда он выступает соучредителем


emindor
Poster
Private Message  Email 
Re: Re: Юрлицо на едином налоге учреждает новое юрлицо    (Июл 08 2010 18:09   |  #8159) Цитировать
я имел ввиду только налогообложение юрлица1 и так и не нашел ответа, что делать единоналожнику, когда он выступает соучредителем

юрлицо 1 после того как сделает взнос в статутный фонд юрлица2 получает доход в размере 90 тыс. Это ясно?

С этого дохода платит единый и пдвsasa84
Poster
Private Message  Email 
Re: Юрлицо на едином налоге учреждает новое юрлицо    (Июл 08 2010 19:52   |  #8161) Цитировать

в первом посте, что я привела четко сказано для юрлица1:

У особи, що передає основні фонди:

згідно з пп. 8.4.3 п. 8.4 ст. 8 Закону № 334/94-ВР сума перевищення виручки від продажу над балансовою вартістю окремих об'єктів основних фондів групи 1 включається до валових доходів платника податку, а сума перевищення балансової вартості над виручкою від такого продажу – до валових витрат платника податку;

згідно з пп. 8.4.4 п. 8.4 ст. 8 Закону № 334/94-ВР балансова вартість відповідної групи зменшується на суму вартості продажу основних фондів груп 2 і 3.

Якщо сума вартості основних фондів дорівнює або перевищує балансову вартість відповідної групи, її балансова вартість прирівнюється до нуля, а сума перевищення включається до валового доходу платника податку відповідного періоду.

А это и значит, что платить нологи ( единый налог в том числе) юрлицу1 придется с 90тыс=100тыс-10тысРичард
Новенький
Private Message  Email 
Re: Юрлицо на едином налоге учреждает новое юрлицо    (Июл 08 2010 19:59   |  #8162) Цитировать
спасибо


« Предыдущая тема  | Следующая тема »
Ответить
Создать тему

Новые сообщения форума:

Коммерческие предложения Новинка! (Добавить свое предложение):


Форумы о бизнесе \ Предпринимательская деятельность \ Ликбез \ Регистрация юридических и физических лиц \ Юрлицо на едином налоге учреждает новое юрлицо (Author: Ричард)