Главная | Поиск | Войти | Зарегистрироваться | Контакты | Реклама
Привет, Гость. |

Украинский Бизнес Форум


Июл 04 2020 (2:49)

Ликбез Обмен опытом Идеи для бизнеса Бизнес-план Менеджмент и управление предприятием Персонал Полезное
Форумы о бизнесе \ Предпринимательская деятельность \ Ликбез \ документальное оформление перевозки грузов (Author: perevozchik)
Модератор: RAVEman
Ответить
Создать тему

документальное оформление перевозки грузовperevozchik
Новенький
Private Message  Email 
документальное оформление перевозки грузов    (Май 18 2010 10:33   |  #7258) Цитировать
Я ФОП на едином налоге. предоставляю услуги по перевозке груза тоже ФОП на едином. Хочет платить через счет в банке. Какие нужно оформить документы? Договор о предоставлении услуг, а кроме того? - счет-фактуру, акт  о выполн. работах..? Еще что то?


Реклама партнеров
Реклама

ganz
Advanced
Private Message  Email 
Re: документальное оформление перевозки грузов    (Май 18 2010 11:52   |  #7272) Цитировать

читаємо уважно:

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. N 207 


ПЕРЕЛІК
документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом у внутрішньому сполученні 

1. Для водія юридичної особи або фізичної особи - підприємця, що здійснює вантажні перевезення на договірних умовах: 

- фотокопія ліцензії, засвідчена автомобільним перевізником, або ліцензійна картка; 

- товарно-транспортна накладна; 

- посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії і талон, що додається до посвідчення; 

- реєстраційний документ на транспортний засіб або інший засвідчений в установленому порядку документ, що підтверджує право керування, користування чи розпорядження транспортним засобом; 

- талон про проходження державного технічного огляду; 

- поліс (сертифікат) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. 

Для водія юридичної особи необхідним є також дорожній лист з відмітками про проведення передрейсових медичного огляду водія та огляду технічного стану транспортного засобу. 

2. Для водія юридичної особи або фізичної особи - підприємця, що здійснює вантажні перевезення для власних потреб: 

- накладна або інший документ, який підтверджує право власності на вантаж; 

- посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії і талон, що додається до посвідчення; 

- реєстраційний документ на транспортний засіб або інший засвідчений в установленому порядку документ, що підтверджує право керування, користування чи розпорядження транспортним засобом; 

- талон про проходження державного технічного огляду; 

- поліс (сертифікат) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. 

Для водія юридичної особи необхідним є також дорожній лист з відмітками про проведення передрейсових медичного огляду водія та огляду технічного стану транспортного засобу. 

3. Крім документів, зазначених у пунктах 1 і 2 цього переліку, є необхідними у разі перевезення: 

- небезпечних вантажів: 

свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів; 

ДОПНВ-свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі; 

інструкція на випадок аварії або надзвичайної ситуації; 

узгодження маршруту дорожнього перевезення небезпечного вантажу, видане Державтоінспекцією; 

- вантажів з перевищенням габаритних або вагових обмежень - дозвіл на рух автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, виданий Державтоінспекцією.
mars_
Advanced
Private Message  Email 
Re: документальное оформление перевозки грузов    (Май 18 2010 11:54   |  #7273) Цитировать
Підприємство, що сплатило за послуги з перевезення вантажу, для віднесення вартості таких послуг до складу валових витрат повинно мати належним чином оформлену первинну транспортну документацію, що підтверджує одержання послуг з перевезення вантажів. 

Акт виконаних робіт є загальним документом, який доводить факт виконання робіт (послуг). 
Гордейка
Poster
Private Message  Email 
Re: документальное оформление перевозки грузов    (Май 18 2010 11:57   |  #7274) Цитировать

Відповідно до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу України від 14.10.97 р. № 363 , товарно-транспортна накладна (ф. № 1-ТН) – єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи. Крім того, первинна транспортна документація відноситься до первинних документів, на підставі яких ведеться бухгалтерський облік. 

Тобто головне для вашого замовника - товарно-транспортна накладна. Я так розумію.

Акт - виконаних робіт - основна підстава для того, щоб вам сплатили по договору.

Sonitta
Poster
Private Message  Email 
Re: документальное оформление перевозки грузов    (Май 18 2010 12:00   |  #7275) Цитировать

Вот у меня есть немного другой ответ:

? 1. Достаточно ли для подтверждения транспортной перевозки одного только акта выполненных работ  (без ТТН)? 
2. Заказчик экспедиторских услуг при выписке ТТН в графе «Автоперевозчик» указывает наименование экспедитора, мотивируя это тем, что договор заключен с экспедитором, а не с перевозчиком. При этом на ТТН перевозчик только ставит печать. Может ли экспедитор принять такую ТТН и признает ли налоговая инспекция перевозку, подтвержденную такими документами? 
3. В графе «Автоперевозчик» ТТН указано наименование экспедитора без печати компании, осуществляющей перевозку, но указаны название транспортного средства и данные водителя. То есть от перевозчика получен акт выполненных работ и ТТН, в которой не указано, что он принимал участие в перевозке. Можно ли принимать такую ТТН? 


 

Как показывает практика, в целях налогообложения транспортную перевозку можно подтвердить только актом выполненных работ. 

Типовые формы первичного учета работы грузового автомобиля, в том числе типовая форма товарно-транспортной накладной, утверждены совместным приказом Минтранса и Минстата Украины от 29.12.95 г. № 488/346 (далее – Приказ № 488/346). В соответствии с п. 2 этого приказа применение указанных форм первичного учета всеми субъектами хозяйственной деятельности независимо от форм собственности является обязательным. 

Однако отметим, что Приказ № 488/346 не был зарегистрирован в Минюсте. Напомним, что согласно п. 4 Положения о государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти, утвержденного постановлением КМУ от 28.12.92 г. № 731: 

«государственной регистрации подлежат нормативно-правовые акты любого вида (постановления, приказы, инструкции и т. п.), если в них имеется одна или более норм, которые: 

 <...>

б) имеют межведомственный характер, т. е. являются обязательными для... предприятий, учреждений и организаций, которые не относятся к сфере управления органа, издавшего нормативно-правовой акт». 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что предприятия, которые не относятся к сфере управления органа, издавшего Приказ № 488/346, не обязаны выполнять его требования. 

Отметим также, что по данному вопросу существует положительная судебная практика, о чем свидетельствуют, в частности, постановления Высшего хозяйственного суда Украины от 17.02.2005 г. № 34/281а и от 03.08.2005 г. № 41/132а. 

Что касается вопросов о правильности оформления товарно-транспортных накладных (далее – ТТН), то многое зависит от предмета договора транспортного экспедирования и обязательств экспедитора. 

Если согласно договору транспортного экспедирования экспедитор принимает на себя обязательства организовать перевозку груза, т. е. обеспечить перевозку груза по определенному маршрута, и при этом заключает договор перевозки от своего имени, то в описанных ситуациях ТТН оформляется неправильно. 

ТТН – это документ, который используется при взаимоотношениях по перевозке. Как следует из вопроса, между экспедитором и заказчиком заключен договор транспортного экспедирования, который по своей сути не является договором перевозки. Поскольку экспедитор взял на себя обязательства по организации перевозки (учитывая условия, предмет договора и обязательства экспедитора), между заказчиком и экспедитором может быть подписан только составленный в произвольной форме акт, подтверждающий факт передачи груза заказчиком экспедитору. Из акта должно следовать, что заказчик передал, а экспедитор принял груз в рамках договора транспортного экспедирования. Такой акт позволит заказчику требовать от экспедитора надлежащего исполнения обязательств по договору транспортного экспедирования или возмещения убытков в случае повреждения или потери груза. 

Еще раз подчеркнем, что ТТН используется при перевозках. Договор же транспортного экспедирования не является договором перевозки. Поэтому какая бы то ни было передача груза заказчиком экспедитору не может считаться передачей для перевозки, поскольку экспедитор в силу особенностей договора транспортного экспедирования предоставляет транспортно-экспедиционные услуги, а не услуги по перевозке груза. Несмотря на то что эти услуги связаны с перевозкой, перевозкой они не являются. 

Поскольку экспедитор заключает договор перевозки от своего имени (т. е. выступает стороной в договоре перевозки), то именно он должен быть указан в ТТН как заказчик и грузоотправитель, а в графе «Автоперевозчик» должна указываться компания-перевозчик, т. е. та компания, которая по договору перевозки выступает перевозчиком. 

Отсутствие в ТТН записи о наименовании перевозчика усложняет возможность доказывания экспедитором каких-либо нарушений со стороны перевозчика. 

Наличие в ТТН только печати не позволяет однозначно доказать, что она поставлена в подтверждение того, что данное лицо осуществляло перевозку. Теоретически можно утверждать, что печать поставлена с другой целью, хотя наличие печати значительно облегчает процесс доказывания, но, очевидно, потребуются и другие доказательства. 

Наличие в ТТН только наименования транспортного средства и имени водителя также не являются однозначным доказательством того, что данное лицо осуществляло перевозку, поскольку на практике существуют проблемы с доказательной силой подписи водителя. 

Так, в практике хозяйственных судов были случаи, когда перевозчик, фактически перевозивший груз, заявлял о поддельности подписи своего водителя в ТТН и даже просил суд назначить графологическую экспертизу, стараясь обосновать таким образом то обстоятельство, что он не принимал груз к перевозке, а водитель принял его на свой страх и риск. 

Оптимальным путем решения данной проблемы является предоставление водителем перевозчика доверенности в произвольной форме, в которой бы указывалось, что перевозчик доверяет водителю принять груз к перевозке в рамках заключенного договора перевозки. Такая доверенность должна содержать образец подписи водителя, его паспортные данные и печать перевозчика. Условие о необходимости предоставления такой доверенности водителем перевозчика лучше всего включить в текст договора перевозки. 

Что касается признания или непризнания налоговым органом перевозки с ТТН, оформленными описанным образом, то, как отмечалось выше, факт предоставления транспортных услуг может подтверждаться не только ТТН, но и обычным актом, из которого следует, что услуги по перевозке предоставлены. 

 

Сергей Ефимов 
Адвокат, аудитор АФ «Е.С.Аудит»
Guest
Poster
Private Message  Email 
Re: Re: документальное оформление перевозки грузов    (Май 20 2010 14:34   |  #7308) Цитировать

читаємо уважно:

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. N 207 


ПЕРЕЛІК
документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом у внутрішньому сполученні 

1. Для водія юридичної особи або фізичної особи - підприємця, що здійснює вантажні перевезення на договірних умовах: 

- фотокопія ліцензії, засвідчена автомобільним перевізником, або ліцензійна картка; 

- товарно-транспортна накладна; 

- посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії і талон, що додається до посвідчення; 

- реєстраційний документ на транспортний засіб або інший засвідчений в установленому порядку документ, що підтверджує право керування, користування чи розпорядження транспортним засобом; 

- талон про проходження державного технічного огляду; 

- поліс (сертифікат) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. 

Для водія юридичної особи необхідним є також дорожній лист з відмітками про проведення передрейсових медичного огляду водія та огляду технічного стану транспортного засобу. 

2. Для водія юридичної особи або фізичної особи - підприємця, що здійснює вантажні перевезення для власних потреб: 

- накладна або інший документ, який підтверджує право власності на вантаж; 

- посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії і талон, що додається до посвідчення; 

- реєстраційний документ на транспортний засіб або інший засвідчений в установленому порядку документ, що підтверджує право керування, користування чи розпорядження транспортним засобом; 

- талон про проходження державного технічного огляду; 

- поліс (сертифікат) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. 

Для водія юридичної особи необхідним є також дорожній лист з відмітками про проведення передрейсових медичного огляду водія та огляду технічного стану транспортного засобу. 

3. Крім документів, зазначених у пунктах 1 і 2 цього переліку, є необхідними у разі перевезення: 

- небезпечних вантажів: 

свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів; 

ДОПНВ-свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі; 

інструкція на випадок аварії або надзвичайної ситуації; 

узгодження маршруту дорожнього перевезення небезпечного вантажу, видане Державтоінспекцією; 

- вантажів з перевищенням габаритних або вагових обмежень - дозвіл на рух автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, виданий Державтоінспекцією.

Підкажіть , будь-ласка, який потрібен пакет документів надати експедитору від перевізника.Я початківець у цій галузі, тому потрібна порада.


Jagr
Poster
Private Message  Email 
Re: документальное оформление перевозки грузов    (Май 20 2010 17:00   |  Last Modified on: Май 20 2010 17:06  |  #7314) Цитировать

Если вы с заказчиком заключали договор на предоставление транспортных услуг, 

то обычно заказчику достаточно акта выполненых работ.

Но некоторые заказчики хотят иметь товарно-транспортна накладную - это для их бухгалтерского учета.

Поэтому вам лучше согласовать эти вопросы с самим заказчиком. johicad
Advanced
Private Message  Email 
Re: документальное оформление перевозки грузов    (Июл 28 2019 12:47   |  #31664) Цитировать
Хочу подумать о перевозке грузов. Как это удобнее всего сделать, чтоб не заморачиваться?


Evgenniy
Advanced
Private Message  Email 
Re: Re: документальное оформление перевозки грузов    (Июл 28 2019 16:10   |  #31670) Цитировать
Хочу подумать о перевозке грузов. Как это удобнее всего сделать, чтоб не заморачиваться?

Я сейчас работаю через сервис [ссылка] Очень удобно все через приложение устроено. Отзывчивая поддержка, но благо обращаться к ней часто не приходится. ))))


« Предыдущая тема  | Следующая тема »
Ответить
Создать тему

Новые сообщения форума:

Коммерческие предложения Новинка! (Добавить свое предложение):


Форумы о бизнесе \ Предпринимательская деятельность \ Ликбез \ документальное оформление перевозки грузов (Author: perevozchik)