Главная | Поиск | Войти | Зарегистрироваться | Контакты | Реклама
Привет, Гость. |

Украинский Бизнес Форум


Июл 17 2019 (3:23)

Налоги юридических лиц Налоги физических лиц Регистрация Вопросы Льготы
Форумы о бизнесе \ Налоги \ Вопросы \ новый единый налог (Author: Guest)
Модератор: RAVEman
Ответить
Создать тему

новый единый налогGuest
Poster
Private Message  Email 
новый единый налог    (Май 07 2010 12:47   |  #7059) Цитировать
теперь что всем единщикам платить по процентной ставке 6% или10% от выручки?


Реклама партнеров
Реклама

zloodey
Poster
Private Message  Email 
Re: новый единый налог    (Май 09 2010 15:40   |  #7070) Цитировать
не паникуем. законы еще не приняты. ждемс.


Guest
Poster
Private Message  Email 
Re: новый единый налог    (Май 25 2010 13:22   |  #7360) Цитировать
подскажите пожалуйста, СПД-единщик оформил наёмного работника-случайно узнал, что наемник является зарегистрированным  СПД но не открыта деят-сть (нет патента, предприним. деятельность не велась) собирается закрываться - имеет ли такой наемник право на НСЛ??????
СРОЧНО!
СПАСИБО


Fabregas
Advanced
Private Message  Email 
Re: Re: новый единый налог    (Май 25 2010 14:29   |  #7363) Цитировать
подскажите пожалуйста, СПД-единщик оформил наёмного работника-случайно узнал, что наемник является зарегистрированным  СПД но не открыта деят-сть (нет патента, предприним. деятельность не велась) собирается закрываться - имеет ли такой наемник право на НСЛ??????
СРОЧНО!
СПАСИБО

 нет такого понятия как ""СПД с неоткрытой деятельностью". Рас он зарегистрирован как ФЛП, то он, по умолчанию, на ходится на общей системе налогообложения до тех пор пока госрегистратор не зарегистрирует "припинення" его предпринимательской деятельности.

Поэтому нужно исходить из того, что он ФЛП ( физлицо предприниматель) на общей системе налогообложения. А значит права на льготу НЕ ИМЕЕТ!!!

И, кстати, вам финансово выгоднее иметь не наемного работника, а заключить договор о предоставлении услуг с ФЛП на едином налоге . Там намного проще с соцфондами.

Поэтому, как вариант, рассмотрите возможность когда ваш наемный работник не будет прекращать СПД, а просто перейдет на единый налог. А вы уже с ним заключите договор.Guest
Poster
Private Message  Email 
Re: новый единый налог    (Май 25 2010 14:34   |  #7364) Цитировать
СПАСИБО!!!!


ambrozii
Poster
Private Message  Email 
Re: новый единый налог    (Май 25 2010 14:38   |  Last Modified on: Май 25 2010 14:47  |  #7365) Цитировать
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

ЛИСТ 

від 05.02.2008 р. N 2021/с/17-0714 

Про розгляд листа 

Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо застосування податкової соціальної пільги до отримуваних фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності доходів у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи і повідомляє. 

Відповідно до ст. 6 Закону України від 22 травня 2003 року N 889 "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон) податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата виключно за одним місцем його нарахування (виплати), якщо його розмір не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленої на 1 січня звітного податкового року, помноженої 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень. 

Визначення поняття "заробітної плати" наведено у пункті 1.3 "д" ст. 1 Закону, згідно з положеннями якого "заробітна плата" - це доходи, нараховані (виплачені, надані) внаслідок здійснення платником податку трудової діяльності на території України, від працедавця, незалежно від того, чи є такий працедавець резидентом або нерезидентом, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати та винагороди, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом (абзац третій п. 1.1 ст. 1 Закону). 

Податкова соціальна пільга не може бути застосована до інших доходів платника податку, якщо він отримує протягом звітного податкового періоду одночасно доходи, перелічені у пп. 6.3.3 п. 6.3 ст. 6 Закону. До цього переліку (частина "е") відносяться доходи суб'єктів підприємницької діяльності, одержувані ними від здійснення такої діяльності. 

Згідно із статтею 14 розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян", який регулює здійснення підприємницької діяльності за загальною системою оподаткування та фіксованим розміром оподаткування, та Указом Президента України від 3 липня 1998 року N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" в редакції Указу Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99, звітним податковим періодом у фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності є квартал, півріччя, рік. 

Податкова соціальна пільга не застосовується також до доходів самозайнятої особи, одержаних безпосередньо від здійснення підприємницької діяльності. 

Також повідомляємо, що відповідно до пп. 6.3.2 п. 6.3 ст. 6 Закону працедавець відображає у складі річної податкової звітності всі випадки отримання заяв платників податку про застосування пільги та заяв про відмову від такої пільги. 

Водночас працедавець, який на підставі належним чином отриманої заяви платника податку про застосування пільги застосовує таку пільгу, не несе будь-якої відповідальності за порушення таким платником податку вимог підпункту 6.3.1 цього пункту, за винятком, коли такий працедавець і такий платник податку є пов'язаними особами або коли суд встановлює факт змови між таким працедавцем і таким платником податку, спрямованої на ухилення і від оподаткування цим податком (пп. 6.3.5 п. 6.3 ст. 6 Закону). 

...

Заступник Голови
ДПА України 
 
С. Лекарь 

  

Надруковано:
"Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ",
N 6, 18 лютого 2008 р. 
kpuk
Poster
Private Message  Email 
Re: новый единый налог    (Май 25 2010 14:49   |  Last Modified on: Май 25 2010 14:55  |  #7366) Цитировать

на ваше цікаве питання є ось таке роз'яснення ДПАУ:

? Підприємство на підставі заяви працівника застосовує до нарахованих доходів податкову соціальну пільгу. Але згодом з'ясувалося, що працівник є приватним підприємцем. Які дії має вчинити підприємство та які штрафні санкції застосовуються до працівника? 

 

Відповідно до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV (зі змінами та доповненнями) приватний підприємець не має права на податкову соціальну пільгу і щодо доходів від підприємницької діяльності, і щодо заробітної плати, яку він може одержувати як наймана особа від працедавця. 

Не застосовується податкова соціальна пільга також до доходів самозайнятої особи, одержаних від здійснення підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності (пп. «е» пп. 6.3.3 п. 6.3 ст. 6 Закону № 889-IV). >>>

Якщо такий платник податку у звітному році одержував податкову соціальну пільгу, то працедавець за місцем застосування цієї пільги провадить перерахунки сум доходів, нарахованих такому платнику податку у вигляді заробітної плати, а також сум наданих податкових соціальних пільг. 

Після перерахунку виникає недоплата цього податку, і ця сума стягується працедавцем за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць. 

Працедавець розраховує та утримує відповідну суму недоплати податку за рахунок найближчої виплати доходу такому платнику податку, а при недостатності суми такої виплати – за рахунок наступних виплат. Якщо з будь-яких підстав суму недоплати не було утримано за рахунок доходу платника податку до закінчення граничного строку, встановленого законом для подання річної декларації з цього податку, то сума такої недоплати стягується податковим органом у порядку, визначеному законом. 

Якщо внаслідок проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з працедавцем, виникає сума недоплати, що перевищує суму оподатковуваного доходу платника податку за останній звітний період, то непогашена частина такої недоплати включається до складу податкового зобов'язання платника податку за наслідками звітного податкового року. 

При цьому працедавець, який на підставі належним чином отриманої заяви платника податку про застосування пільги застосовує таку пільгу, не несе відповідальності за порушення платником податку вимог пп. 6.3.1 п. 6.3 ст. 6 Закону № 889-IV, за винятком, коли такий працедавець і такий платник податку є пов'язаними особами або коли суд встановлює факт змови між таким працедавцем і таким платником податку, спрямованої на ухилення від обкладання цим податком (пп. 6.3.5 п. 6.3 ст. 6 цього Закону). 

Платник податку може відновити право на застосування податкової соціальної пільги, якщо він припиняє підприємницьку діяльність. У такому разі він подає заяву та документи, які підтверджують припинення підприємницької діяльності. При цьому працедавець не тільки розраховує та утримує відповідну суму недоплати податку, а ще й накладає штраф у розмірі 100 % суми такої недоплати за рахунок найближчої виплати доходу такому платнику податку, а при недостатності суми такої виплати – за рахунок наступних виплат. 

 

Рубрику підготувала 
 
Олена Хобич 
Оглядач «Вісника» 
За сприяння: 
 
Тетяни Добродій 
Начальника відділу розгляду звернень
платників Департаменту оподаткування
фізичних осіб ДПА України 
Наталії Гормакової 
Головного державного податкового інспектора 
Guest
Poster
Private Message  Email 
Re: новый единый налог    (Май 26 2010 13:55   |  #7383) Цитировать
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ КТО НЕ ОСТАВИЛ БЕЗ ВНИМАНИЯ!!!!!


« Предыдущая тема  | Следующая тема »
Ответить
Создать тему

Новые сообщения форума:

Коммерческие предложения Новинка! (Добавить свое предложение):


Форумы о бизнесе \ Налоги \ Вопросы \ новый единый налог (Author: Guest)