Главная | Поиск | Войти | Зарегистрироваться | Контакты | Реклама
Привет, Гость. |

Украинский Бизнес Форум


Июн 05 2020 (1:00)

Регистрация юридических и физических лиц
Форумы о бизнесе \ Предпринимательская деятельность \ Ликбез \ Регистрация юридических и физических лиц \ О благотворительных фондах (Author: Guest)
Модератор: RAVEman
Страницы:  [1]  2  следующая  последняя »  
Ответить
Создать тему

О благотворительных фондахGuest
Poster
Private Message  Email 
О благотворительных фондах    (Май 07 2010 11:53   |  #7054) Цитировать
Прошу откликнуться тех, кто может выслать образцы документов для открытия благотворительного фонда. Именно образцы, а не перечень. Заранее благодарю.


Реклама партнеров
Реклама

molodec
Advanced
Private Message  Email 
Re: О благотворительных фондах    (Май 09 2010 15:41   |  #7071) Цитировать
о каких именно документах идет речь? устав?


Guest
Poster
Private Message  Email 
Re: Re: О благотворительных фондах    (Май 10 2010 13:32   |  #7090) Цитировать
о каких именно документах идет речь? устав?

Спасибо за внимание. Речь идет о решении учредителя об образовании фонда, о назначении Попечительного Совета, если такой необходим в любом случае, о ведомостях с данными учредителя и об остальных документах, необходимых для представления в Юр.Управление при регистрации. Заранее благодарю.


Montoya
Poster
Private Message  Email 
Re: О благотворительных фондах    (Май 11 2010 12:39   |  #7097) Цитировать

протокол собрания учредителей+ решение собрания пишется в свободной форме. Только нужно указать о рассмотрении вопросов:

создания фонда,

утверждения его устава,

как будет формироваться руководящие и исполнительные органа фонда

указать местонахождение благотворительного фонда.Fabregas
Advanced
Private Message  Email 
Re: О благотворительных фондах    (Май 11 2010 12:41   |  #7098) Цитировать
кроме устава и решения учредителя вам ничего не нужно. все бланки дадут в юридическом управлении


array
Advanced
Private Message  Email 
Re: О благотворительных фондах    (Май 11 2010 12:46   |  #7099) Цитировать
В першу чергу для реєстрації має бути підготовлений протокол установчих зборів, яким фіксуються рішення засновників про створення благодійної організації, затвердження її статуту та обрання виконавчих, розпорядчих і контролюючих органів благодійної організації. Він складається у довільній формі, однак має певні загальноприйняті вимоги. Перш за все в тексті має бути чіткий перелік засновників благодійної організації - фізичних осіб та повноважних представників юридичних осіб, а також обраних з їх числа головуючого та секретаря таких зборів (з'їзду, конференції). Рекомендую уникати досить розповсюдженої помилки при складанні протоколів, а саме: в перелік присутніх на зборах (з'їзді, конференції) повноважних представників юридичних осіб - засновників включати лише тих фізичних осіб, яким рішенням відповідного керівного органу або протоколом загальних зборів колективу юридичної особи-засновника було делеговано право на участь в установчих зборах (з'їзді, конференції). Щодо обрання складу виконавчих, розпорядчих і контролюючих органів благодійної організації, то, як свідчить практика, не всі майбутні члени бувають присутні на зборах (з'їзді, конференції). Тому в тексті протоколу щодо обрання відсутніх осіб варто зазначити, що це робиться за їх згодою. Щодо рішень, прийнятих на зборах (з'їзді, конференції), слід вказувати результати голосування з кожного питання, що розглядалося. Останнім пунктом протоколу рекомендую подати вирішення питання про надання повноважень фізичній або юридичній особі представляти інтереси засновників у відповідному реєструючому органі з усіх питань реєстрації благодійної організації, включаючи повноваження на одержання свідоцтва про державну реєстрацію та зареєстрованого статуту благодійної організації. Протокол установчих зборів (з'їзду, конференції) підписується обраними головуючим та секретарем, підписи яких не підлягають нотаріальному або іншому аналогічному засвідченню.


array
Advanced
Private Message  Email 
Re: О благотворительных фондах    (Май 11 2010 12:48   |  #7100) Цитировать

вимоги до статуту:

Основні відомості, що обов'язково мають бути зазначені у статуті (положенні) благодійної організації, включають: 
- назва благодійної організації, відмінна від назв уже зареєстрованих благодійних організацій: відомості про місцезнаходження благодійної організації, із зазначенням повної поштової адреси: посилання на один з обраних територіальних статусів благодійної організації, про які вже йшлося вище, а також на організаційно-правову форму благодійної організації. Щодо останньої, то благодійні організації поділяються на членську благодійну організацію, благодійний фонд, благодійну установу або інші благодійні організації (фундації, місії, ліги тощо). Окремо зазначу, що чіткого розмежування між цими формами не передбачено як положеннями Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16. 09. 1997 р. № 531/97-ВР, так і положеннями інших підзаконних нормативних актів. До основних відомостей, що наводяться в статуті (положенні) відносяться також предмет, цілі, завдання, напрями та основні форми (види) здійснення благодійної діяльності. З цього переліку лише основні напрями та форми (види) здійснення благодійної діяльності чітко визначені відповідно до положень статей 4 та і 6 вже згаданого Закону. Крім того, абзац третій підпункту 7. 11. 13. Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» в редакції від 22. 05. 1997 р. встановлює, що статутні документи, зокрема благодійних організацій, мають містити вичерпний перелік форм (видів) здійснюваної ними діяльності. Щодо предмету, цілей та завдання благодійної організації, то Закон не встановлює їх вичерпного переліку. 
array
Advanced
Private Message  Email 
Re: О благотворительных фондах    (Май 11 2010 12:49   |  #7101) Цитировать
Ще одним важливим документом, необхідним для реєстрації благодійної організації, є відомості про засновників організації, що складаються у довільній формі й підписуються одним із засновників або членом керівного органу управління благодійною організацією. Щодо фізичної особи-засновника благодійної організації зазначають прізвище. ім'я та по батькові, рік народження, місце проживання, а також місце роботи та посаду: а щодо юридичної особи-засновника - повну назву та юридичну адресу. Юридична особа-засновник подає до реєструючого органу нотаріально посвідчені копії статуту та свідоцтва про державну реєстрацію, а іноземна юридична особа-засновник - легалізовані в посольстві або консульстві України та перекладені українською мовою нотаріально посвідчені копії документів, що свідчать про реєстрацію такої особи в країні її місцезнаходження, а також статут (договір про створення) цієї іноземної юридичної особи. 
До реєструючого органу подають також відомості про органи управління благодійною організацією. Їх складають у довільній формі - підписує їх один із засновників або член керівного органу управління благодійною організацією. Щодо посадових осіб органів управління благодійною організацією зазначають прізвища, ім'я та по батькові, роки народження, місця проживання, місця роботи та посади.  
До реєструючого органу також подають відомості про наявність відділень (філій, представництв) благодійної організації. Форма наведена у додатку № 2 до згаданої постанови Кабінету міністрів України. Нагадаю, що для створення всеукраїнської благодійної організації на момент реєстрації необхідно мати чотирнадцять відділень (філій) або аналогічну кількість представників у регіонах, а для міжнародної благодійної організації - відділення (філію) чи представника хоча б у одній іноземній державі. На відміну від інших відомостей, що подаються до реєструючого органу, відомості про відділення, філії та представництва благодійної організації мають бути підтверджені протоколами загальних зборів членів таких відділень (філій) або особистими заявами представників-фізичних осіб. Зрозуміло. що благодійна організація, яка щойно створюється, ще не має жодного відділення або філії в регіонах, однак для реєстрації і не потрібно мати відділення або філії, зареєстровані як юридичні особи – досить лише ініціативної групи у складі двох-трьох осіб, які поділяючи положення статуту благодійної організації, складуть та підпишуть протокол загальних зборів відділення (філії), в тексті якого візьмуть на себе зобов'язання поширювати діяльність благодійної організації у своєму регіоні, в тому числі й через зареєсгроване в установленому порядку відділення або філію благодійної організації. Підписи учасників цієї ініціативної групи з регіону не потребують нотаріального чи іншого аналогічного посвідчення. Проблему з поширенням діяльності благодійної організації на більшість регіонів України та за кордоном можна вирішити й шляхом надання спеціальних представницьких повноважень окремим фізичним особам, які постійно мешкають у регіонах. Однак слід мати на увазі, що на етапі реєстрації благодійної організації такі фізичні особи мають подати до реєструючого органу нотаріально посвідчену заяву, в якій вони погоджуються бути представником благодійної організації у своєму регіоні.  
Важливу роль серед документів відіграє підтвердження юридичної адреси (місцезнаходження) організації. Його до реєструючого органу подає власник приміщення у формі гарантійного листа або договору оренди. Вибір місцезнаходження благодійної організації, відображений у її статуті, водночас означає автоматичний вибір податкової інспекції, на обліку якої знаходитиметься благодійна організація. 
array
Advanced
Private Message  Email 
Re: О благотворительных фондах    (Май 11 2010 12:50   |  #7102) Цитировать
Ось тепер ви вже самі зможете підготувати документи :)


Princesso4ka
Poster
Private Message  Email 
Re: О благотворительных фондах    (Май 15 2010 11:53   |  #7198) Цитировать

неплохая статья о благотворительных организациях [ссылка]Страницы:  [1]  2  следующая  последняя »   « Предыдущая тема  | Следующая тема »
Ответить
Создать тему

Новые сообщения форума:

Коммерческие предложения Новинка! (Добавить свое предложение):


Форумы о бизнесе \ Предпринимательская деятельность \ Ликбез \ Регистрация юридических и физических лиц \ О благотворительных фондах (Author: Guest)