Главная | Поиск | Войти | Зарегистрироваться | Контакты | Реклама
Привет, Гость. |

Украинский Бизнес Форум


Апр 03 2020 (8:33)

Вопросы начинающих История моего бизнеса Поделись ошибками и успехами
Форумы о бизнесе \ Предпринимательская деятельность \ Обмен опытом \ Вопросы начинающих \ Подскажите пожалуйста. (Author: Guest)
Модератор: RAVEman
Страницы:  [1]  2  следующая  последняя »  
Ответить
Создать тему

Подскажите пожалуйста.Guest
Poster
Private Message  Email 
Подскажите пожалуйста.    (Янв 27 2010 22:04   |  #5101) Цитировать
  Добрый вечер.Помогите разобраться что мне лучше изменить или что предъявят инспектора.Знакомый занимался изготовлением мебели и пригласил меня, чтоб я тоже этим занимался.Для него с перспективой на будущее.Так я оформился предпринимателем.Проработал второй год .Первый вопрос :между нами должен быть договор что я у него арендую.Подскажите что это за договор и какие последствия если его нет?
    Второй вопрос: я оформился на ставку не изготовление мебели а деревянных окон а в 2009 году когда продлевал ,перешел на ставку ремонт взутя та инших выробив  и написал адрес не цеха где работаю а домашний.Нужно ставку и адрес изменить или это не столь уж важно.
   Третий вопрос : также по мимо мебели еще открыли металлопластиковые  окна ,к примеру изменю деятельность и начну изготовлять мебель а как же быть с окнами? Еще и на окна оформляться?
                      Заранее огромное спасибо за ответ.


Реклама партнеров
Реклама

videoman
Poster
Private Message  Email 
Re: Подскажите пожалуйста.    (Янв 28 2010 10:13   |  Last Modified on: Янв 28 2010 10:13  |  #5109) Цитировать

 Всі види діяльності, за якими суб'єкти малого підприємництва – фізичні особи можуть працювати на спрощеній системі оподаткування, зазначаються у Свідоцтві про сплату єдиного податку 

Тобто якщо у вас у книзі доходів №10 буде прописана виручка від якогось виду діяльності, то цей вид діяльності має міститися у вашому Свідоцтві.

Ставка єдиного податку у вас має бути одна, але найбільша з усіх , що є по вашим видам діяльності. В любому випадку, не більше ніж 200 грн.

prax
Advanced
Private Message  Email 
Re: Подскажите пожалуйста.    (Янв 28 2010 10:25   |  Last Modified on: Янв 28 2010 10:28  |  #5113) Цитировать

про различные виды деятельности у единщика  почитайте вот здесь [ссылка]

а про адрес ( место проведения деятельности) можно почитать тут [ссылка]Дрозофила
Poster
Private Message  Email 
Re: Подскажите пожалуйста.    (Янв 28 2010 10:38   |  #5114) Цитировать

з приводу договорів є у мене ось такий матеріал:

Які договори може укладати фізособа-підприємець 

У процесі господарської діяльності фізичні особи – підприємці можуть укладати три види договорів: 

• господарський; 

• цивільно-правовий; 

• трудовий. 

У рамках даної публікації ми розглянемо перші два види договорів – господарський та цивільно-правовий. Правова кваліфікація договору (цивільно-правовий чи господарський) має не лише теоретичне, а й досить істотне практичне значення, оскільки від неї залежать суми та види податків, які доводиться сплачувати підприємцям у процесі своєї діяльності. 

Чим господарський договір відрізняється від цивільно-правового 

Розмежування зазначених видів договорів є досить умовним, оскільки будь-який господарський договір за своєю правовою суттю є цивільно-правовим. Це випливає зі ст. 175 ГКУ, відповідно до якої майнові зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин, регулюються ЦКУ з урахуванням особливостей, передбачених ГКУ. А статтею 179 ГКУ, якою регламентовані загальні умови укладення договорів, що породжують господарські зобов'язання, чітко передбачено, що господарські договори укладаються за правилами, встановленими ЦКУ, і знову ж таки з урахуванням особливостей, передбачених ГКУ, іншими нормативно-правовими актами щодо окремих видів договорів. 

Отже, можна сказати, що господарський договір є видом цивільно-правового договору, який містить певні особливості, котрі дозволяють частково зняти податкове навантаження на підприємців. Під податковим навантаженням у даному випадку маються на увазі податок з доходів фізичних осіб (ПДФО), а також пенсійні внески на внески на випадок безробіття. А цивільно-правовий договір, здійснюваний у межах підприємницької діяльності, можна вважати господарським договором. 

Податкове навантаження і вид договору 

Пунктом 4.2 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV (далі – Закон про ПДФО) встановлено, що до складу загального місячного оподатковуваного доходу включаються, зокрема, виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору. При цьому згідно з п. 4.3 Закону про ПДФО до доходів, які не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу, віднесено дохід (прибуток), одержаний самозайнятою особою від здійснення нею підприємницької або незалежної професійної діяльності, якщо така особа обрала спеціальну (спрощену) систему оподаткування такого доходу (прибутку). 

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV (далі – Закон № 1058) роботодавці, які виплачують фізичним особам винагороду за роботи (послуги), виконані за угодами цивільно-правового характеру, що підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб, зобов'язані нараховувати страхові внески на такі виплати. 

Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» від 25.12.2008 р. № 799-VI принцип обов'язковості страхування на випадок безробіття, передбачений ст. 2 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III (далі – Закон № 1533), поширюється на всіх працюючих, у тому числі й за цивільно-правовими договорами. 

Викладене вище означає, що у разі укладання господарського договору фізособа-підприємець за певних умов може бути звільнена від додаткового податкового навантаження на суми виплат за таким договором. 

Відповідно до пп. 9.12.1 Закону про ПДФО оподаткування доходів, отриманих фізичною особою від продажу товарів (надання послуг, виконання робіт) у межах підприємницької діяльності без створення юридичної особи, а також фізичною особою, яка сплачує ринковий збір, здійснюється за правилами, встановленими спеціальним законодавством з цих питань, з урахуванням п. 9.12 цього Закону. Таким спеціальним законодавством прийнято вважати: 

• Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» від 03.07.98 р. № 727/98. Спрощену систему оподаткування, яка запроваджена відповідно до цього Указу, ще називають спеціальною системою оподаткування; 

• Декрет КМУ «Про прибутковий податок з громадян» від 26.12.92 р. № 13-92, зокрема його розділ IV. Систему оподаткування, встановлену цим Декретом, прийнято вважати звичайною, або загальною системою оподаткування. Аналогічна класифікація наведена у листі ДПАУ від 06.02.2007 р. № 2174/7/17-0717 (далі – Лист ДПАУ № 2174). 

Основною ознакою, яка відповідно до Закону про ПДФО дозволяє не оподатковувати ПДФО дохід фізособи-підприємця, є не укладання господарських договорів, а продаж товарів (робіт, послуг) у межах підприємницької діяльності. Крім того, відповідно до ст. 15 Закону № 1058 (з урахуванням ст. 14 та 11 цього Закону), а також ст. 2 Закону № 1533 фізичні особи – підприємці є самостійними платниками пенсійних внесків та внесків на випадок безробіття. 

Виходячи з наведених вище норм та враховуючи, що господарський договір – це цивільно-правовий договір, до якого застосовуються певні норми ГКУ, можна зробити висновок: доходи фізособи-підприємця не оподатковуються при їх виплаті ПДФО, пенсійними внесками та внесками на випадок безробіття за умови, якщо вони отримані за цивільно-правовими договорами, вчиненими у межах підприємницької діяльності. 

Як зазначалося вище, фізособа-підприємець, яка отримує дохід від виконання господарських договорів, самостійно сплачує свої податки, а особи, які виплачують їй такі доходи, повинні лише пересвідчитись у тому, що вони мають справу саме з підприємцем, а не просто з фізичною особою. Переконавшись, що це саме так, вони не мають права утримувати податок з таких доходів підприємця. Зокрема, у Листі ДПАУ № 2174 головне податкове відомство зазначає: 

«...підприємство при укладанні господарських договорів з фізичними особами – суб'єктами підприємницької діяльності для уникнення подвійного оподаткування їх доходів, одержаних від провадження цієї діяльності, та з метою наявності достатніх підстав для неутримання податку з доходів фізичних осіб у джерела виплати доходів таким фізичним особам – суб'єктам підприємницької діяльності, має одержати у останніх копії Свідоцтва про реєстрацію підприємницької діяльності, Свідоцтва про сплату єдиного податку, фіксованого патенту, платіжних документів про сплату єдиного фіксованого податку або авансових платежів податку з доходів фізичних осіб та пред'являти зазначені документи на вимогу працівників податкової служби під час проведення перевірок». 

У разі коли фізичні особи – підприємці з тих чи інших причин не надають підприємству зазначені вище документи, то, як зазначають податківці у листі від 01.09.2006 р. № 9732/6/17-0716, таке підприємство – податковий агент зобов'язане нарахувати, утримати та перерахувати до бюджету податки з виплачуваних їм доходів. 

Які цивільно-правові договори є господарськими 

Відповідно до ст. 3 ГКУ господарською вважається діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва – підприємцями. Таким чином, можна сказати, що фізособи-підприємці при реалізації свого права на підприємництво здійснюють саме господарську діяльність. 

Відповідно до ст. 55 ГКУ до суб'єктів господарювання віднесено у тому числі й громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці. Відповідно до ст. 179 ГКУ господарсько-договірними зобов'язаннями є майново-господарські зобов'язання, які виникають між суб'єктами господарювання або між суб'єктами господарювання і негосподарюючими суб'єктами – юридичними особами на підставі господарських договорів. 

З огляду на викладене вище можна сказати, що господарський договір – це засновані на угоді сторін і зафіксовані в спеціальному юридичному документі або комплексі документів зобов'язальні правовідносини між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) господарських відносин, змістом яких є взаємні права і обов'язки сторін у сфері господарської діяльності. 

Отже, фізособи-підприємці укладають господарські договори саме в межах підприємницької діяльності як діяльності господарської, врегульованої ЦКУ з урахуванням особливостей, встановлених ГКУ. Перерахуємо критерії, за якими договір, укладений у межах підприємницької діяльності, можна вважати господарським договором: 

• предметом такого договору має бути діяльність у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг; 

• діяльність за таким договором повинен здійснювати суб'єкт господарювання, тобто підприємець (у нашому випадку – фізособа-підприємець). Наприклад, відповідно до пп. 9.1.4 Закону про ПДФО, якщо орендар є фізособою, яка не є суб'єктом підприємницької діяльності, то особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку – орендодавець. Тобто в даному випадку договір оренди є цивільно-правовим, вчиненим не в межах підприємницької діяльності. Той самий договір оренди, вчинений у межах підприємницької діяльності, був би договором господарським, а доходи за ним орендар оподатковував би самостійно; 

• виготовлена продукція чи виконані (надані) роботи (послуги) за таким договором повинні мати вартісний характер та цінову визначеність. Тобто у договорі повинно бути зазначено, скільки коштує така продукція (роботи, послуги); 

• метою укладання такого договору має бути досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. 

У разі відсутності усіх чи одного із зазначених критеріїв договір не можна вважати господарським або укладеним у межах підприємницької діяльності. У цьому випадку йтиметься про трудовий або цивільно-правовий договір, винагорода за яким оподатковується на загальних підставах. 

Олександр Єфімов,
адвокат, аудитор, керуючий партнер Адвокатського об'єднання «Адвокатська фірма “Єфімов та партнери”», старший викладач кафедри цивільного та господарського судочинства Академії суддів України 
Stefa
Poster
Private Message  Email 
Re: Подскажите пожалуйста.    (Янв 28 2010 10:40   |  #5115) Цитировать

я не дуже розумію про який договір ви питаєте. Можливо про договір підряду ?

Тобто коли один підприємець наймає іншого для того, що той виконав якусь послугу.

Взагалі то, краще заключати договор про надання послуг. Для таких договорів меньше іде внесків в соц фонди.Ruslan
Новенький
Private Message  Email 
Re: Подскажите пожалуйста.    (Янв 29 2010 0:13   |  #5146) Цитировать

   Про различные виды деятельности и про адрес ( место проведения деятельности) спасибо за ссылки разобрался.

  А про договор ,спасибо за материал.Но прочитав его еще больше запутался.

 Может неправильно я сформулировал  вопрос? Попробую еще раз.

 Я и мой компаньон занимаемся мебелью его,цех ,станки и т.д. у меня этого нету я занимаюсь этим в его цеху и на его оборудовании.Нужно нам иметь  документ ,или договор что я у него арендую или не документ не договор нам не нужен?Мы работаем по обоюдному согласию.Еще у него был парень оформлен предпринимателем ,а не рабочим.Так когда парень закрывал предпринимательство ему не хотели закрывать его, ссылаясь на какойто между ними договор.

 

Stefa
Poster
Private Message  Email 
Re: Подскажите пожалуйста.    (Янв 29 2010 9:55   |  #5150) Цитировать

насколько мне удалось понять, то вы на едином налоге.

И вас беспокоит, что вы производите продукцию не на своем оборудовании.

Вам хочется узаконить этот вопрос.  Для этого вам нужен договор аренды помещения и оборудования.

Правильно?Stefa
Poster
Private Message  Email 
Re: Подскажите пожалуйста.    (Янв 29 2010 9:59   |  Last Modified on: Июн 11 2011 22:58  |  #5151) Цитировать
вот пример договора из Лігі: 

ДОГОВІР
ОРЕНДИ ОБЛАДНАННЯ

 

м. ________________                                     "___" ______________ 200_ р.

 

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Орендодавець") в особі _________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

 

та

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Орендар") в особі ______________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір оренди обладнання (надалі іменується "Договір") про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов'язується передати Орендареві‚ а Орендар зобов'язується прийняти в строкове платне користування нижчевизначене обладнання (надалі іменується - "майно‚ що орендується") та зобов'язується сплачувати Орендодавцеві оренду плату.

1.2. Характеристики майна, що орендується:

1.2.1. Найменування майна, що орендується: _________________________;

1.2.2. Стан (якість) майна, що орендується, на момент передання його в оренду за цим Договором: _______________________________________________;

1.2.3. Вартість майна, що орендується, ______________________________.

1.2.4. Інші характеристики майна, що орендується: ____________________.

1.3. Сторони домовились про такий порядок використання амортизаційних відрахувань: _________________ і про такий порядок відновлення майна, що орендується: __________________________________________________________.

 

2. МЕТА ОРЕНДИ

2.1. ____________________________________________________________.

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ МАЙНА В ОРЕНДУ

3.1. Майно‚ що орендується‚ повинно бути передано Орендодавцем та прийнято Орендарем протягом 10 календарних днів з моменту набрання чинності цим Договором в ___________________.

3.2. Передання майна, що орендується, в оренду здійснюється Сторонами за Актом передання-приймання.

 

4. СТРОК ОРЕНДИ

4.1. Майно‚ що орендується‚ вважається переданим Орендареві з дати підписання Акта приймання-передачі майна‚ що орендується.

4.2. Строк оренди складає _____________ календарних місяців (років) з дати прийняття майна‚ що орендується‚ за Актом приймання-передачі.

4.3. Строк оренди може бути скорочений лише за згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

 

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

5.1. Розмір орендної плати з урахуванням її індексації складає ____________________ грн.

5.2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на поточний рахунок Орендодавця в строк _________________.

5.3. Розмір орендної плати може переглядатися за згодою Сторін один раз протягом _____________________________________________________________.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. Орендодавець має право здійснювати перевірку порядку використання Орендарем майна‚ що орендується‚ в строк ___________ шляхом ______________.

6.2. Орендодавець зобов'язаний:

- ознайомити Орендаря з правилами технічної експлуатації майна‚ що орендується‚ шляхом ___________ в строк ___________ і за необхідності направити свого фахівця для проведення відповідного інструктажу на місці експлуатації в строк _________________;

- надавати інформаційне та консультаційне сприяння Орендареві щодо порядку правильної експлуатації майна‚ що орендується, шляхом ___________ в строк ______________.

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

7.1. Орендар зобов'язується:

- використовувати майно‚ що орендується‚ у відповідності до мети оренди, визначеної у п. 2.1 цього Договору;

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату;

- дотримуватися належного режиму експлуатації та зберігання майна‚ що орендується‚ у відповідності до технічної документації;

- усунути можливість доступу до майна‚ що орендується‚ некомпетентних осіб;

- утримувати майно‚ що орендується‚ у повній справності;

- не передавати майно, що орендується, у суборенду без письмової згоди на це Орендодавця.

 

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА ОРЕНДОДАВЦЮ

8.1. Після закінчення строку оренди Орендар зобов'язаний протягом _____ повернути майно‚ що орендується‚ Орендодавцю разом з _____________________ (тарою‚ упаковкою та технічною документацією) (комплектно) за Актом приймання-передачі.

8.2. Повернення майна‚ що орендується‚ здійснюється в ________________ шляхом ________________.

8.3. Майно‚ що орендується‚ повинно бути передано Орендодавцю у справному стані з урахуванням нормального фізичного зносу, пов'язаного із  цільовим використанням майна, що орендується.

8.4. Майно‚ що орендується‚ може бути викуплене Орендарем (повністю або частково) в порядку та на умовах‚ передбачених домовленістю Сторін, що оформлюється окремим договором.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

9.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

 9.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

 

9.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

9.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору

9.5. Орендар несе наступну відповідальність за цим Договором:

- у випадку прострочення прийняття майна, що орендується, - неустойка в розмірі ____________.

- у випадку прострочення сплати орендної плати - пеня в розмірі ______________ від суми боргу за кожен день прострочення;

- у випадку нецільового використання майна, що орендується, - неустойка в розмірі _____________ від ___________.

9.6. Орендодавець несе наступну відповідальність за цим Договором:

- у випадку прострочення передання Орендареві майна - неустойка в розмірі _____________________.

 

10. ДІЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

10.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.1 цього Договору та закінчується ______________________________________.

10.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

10.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним  законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. На момент укладення цього Договору Орендодавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

11.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

11.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

11.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

11.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

11.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

11.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у ____ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

ПІДПИСИ

 

За ОРЕНДОДАВЦя

Керівник ______________/__________/

 

м. п.

 

ОРЕНДАР

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

СТОРІН

 

За ОРЕНДАРЯ

Керівник ______________/___________/

 

м. п.

 

 

Зразок договору складено станом на 01.01.2009 р. Stefa
Poster
Private Message  Email 
Re: Подскажите пожалуйста.    (Янв 29 2010 10:04   |  Last Modified on: Июн 11 2011 23:39  |  #5152) Цитировать

и договор аренды помещения (тоже от ЛИГИ):

ДОГОВІР

ДОГОВІР ОРЕНДИ

 

м. ________________                                   "___" _______________ 200_ р.

 

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Орендодавець") в особі _________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

 

та

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Орендар") в особі _____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір оренди (надалі іменується "Договір") про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов'язується передати Орендареві у строкове платне користування‚ а Орендар зобов'язується прийняти у строкове платне користування приміщення, що визначене у цьому Договорі (надалі іменується "приміщення‚ що орендується"), та зобов'язується сплачувати Орендодавцеві орендну плату.

1.2. Адреса будинку‚ у якому знаходиться приміщення‚ що орендується: ______________________________________________________________________.

1.3. Загальна площа приміщення‚ що орендується: ________________ кв. м.

1.4. Номер кімнати: ______________. Поверх: ________________________.

1.5. Стан приміщення‚ що орендується‚ на момент передання в оренду: придатне для використання у відповідності до мети оренди, визначеної у п. 2.1 цього Договору.

1.6. Недоліки приміщення‚ що орендується‚ на момент передачі в оренду: ______________ (наприклад, приміщення потребує поточного ремонту).

1.7. Вартість приміщення, що орендується, з урахуванням її індексації ___________________________.

1.8. В оренду також здається наступне майно‚ яке знаходиться у приміщенні‚ що орендується: ____________________________________________.

1.9. Сторони домовились про такий порядок використання амортизаційних відрахувань: _____________________________ та про такий порядок відновлення приміщення‚ що орендується: _______________________________ .

1.10. Порядок, умови та строки повернення приміщення‚ що орендується, Орендодавцю Орендарем визначені в Додатку N __ до цього Договору.

 

2. МЕТА ОРЕНДИ

2.1. Приміщення‚ що орендується‚ надається Орендарю для розміщення офісу.

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ ПРИМІЩЕННЯ В ОРЕНДУ

3.1. Приміщення та майно‚ що орендуються‚ повинні бути передані Орендодавцем та прийняті Орендарем протягом _____________ з дня набрання чинності цим Договором.

3.2. Протягом строку, визначеного у п. 3.1 цього Договору, Орендодавець зобов'язаний виїхати із приміщення‚ що орендується‚ та підготувати його для передання Орендарю. Передання приміщення, що орендується, Орендарю оформлюється Актом приймання-передачі.

3.3. У момент підписання Акта приймання-передачі Орендодавець передає Орендарю ключі від приміщення‚ що орендується‚ після чого персоналу Орендаря має бути забезпечений безперешкодний доступ у приміщення‚ що орендується.

 

4. СТРОК ОРЕНДИ

4.1. Строк оренди приміщення‚ що орендується‚ складає ______ років з моменту прийняття приміщення‚ що орендується‚ за Актом приймання-передачі.

 

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

5.1. Розмір місячної орендної плати з урахуванням її індексації складає: __________ грн. за 1 (один) кв. м.

5.2. Орендна плата сплачується Орендарем у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Орендодавця не пізніше ___________________ числа кожного _________________ місяця.

5.3. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами шляхом _______________ в строк _____________________ лише у випадку зміни розміру комунальних платежів.

5.4. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який строк у розмірі‚ що визначається на момент оплати.

5.5. Вартість комунальних послуг входить до орендної плати.

5.6. Усі витрати за користування телефонами оплачуються Орендарем самостійно.

5.7. Інші види платежів‚ не узгоджені в цьому Договорі‚ Орендарем не оплачуються.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. Орендодавець зобов'язаний:

- забезпечувати безперешкодне використання Орендарем приміщення‚ що орендується‚ на умовах цього Договору;

- забезпечити персоналу Орендаря безперешкодний вхід до будинку‚ в якому знаходиться приміщення‚ що орендується;

- видавати Орендарю документи‚ які свідчать про укладення між Сторонами цього Договору‚ а також підтверджують місцезнаходження Орендаря, а саме: ___________ шляхом _______________ в строк ___________________;

- видавати у необхідній кількості за заявками Орендаря постійні та разові перепустки до будинку‚ де розміщене приміщення‚ що орендується, шляхом _______________ в строк _________________;

- за власний рахунок усувати несправності‚ пошкодження та наслідки аварій комунікацій у приміщенні‚ що орендується‚ які відбулися не з вини Орендаря в строк ______________.

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

7.1. Орендар зобов'язується:

- використовувати приміщення‚ що орендується‚ виключно у відповідності до мети оренди, визначеної у п. 2.1 цього Договору;

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату;

- утримувати приміщення‚ що орендується‚ у належному санітарному стані;

- дотримуватися протипожежних правил‚ а також правил користування тепловою та електричною енергією‚ не допускати перевантаження електромереж;

- здійснювати за власний рахунок поточний ремонт приміщення‚ що орендується з періодичністю ____________;

- не здійснювати без письмової згоди Орендодавця перебудову та перепланування приміщення‚ що орендується.

7.2. Орендар має право:

- користуватися системами комунікацій‚ які знаходяться в приміщенні‚ що орендується;

- обладнати та оформити приміщення‚ що орендується‚ на власний розсуд;

- здавати майно в суборенду за письмовою згодою Орендодавця;

- позначати своє місцезнаходження у приміщенні‚ що орендується‚ шляхом розміщення відповідних вивісок‚ вказівних табличок‚ рекламних стендів на вході до будинку та перед входом до приміщення;

- установлювати замки на вхідні двері до приміщення‚ що орендується;

- установлювати сигналізацію та інші системи охорони.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

8.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

8.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

8.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

 

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

10. ДІЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір підписується Сторонами, скріплюється їх печатками та підлягає нотаріальному посвідченню й державній реєстрації (договір підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації у випадку його укладання на сторок не менше ніж три роки).

10.2. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

10.3. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.2 цього Договору та закінчується ______________________________________.

10.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.6. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

10.7. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.8. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. На момент укладення цього Договору Орендодавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

11.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

11.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

11.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

11.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони укладені (складені) у тій самій формі, що й цей Договір.

11.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у ___________ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

ПІДПИСИ

 

За ОРЕНДОДАВЦя

Керівник ______________/__________/

 

м. п.

ОРЕНДАР

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

 

СТОРІН

 

За ОРЕНДАРЯ

Керівник ______________/__________/

 

м. п.

 

Зразок договору складено станом на 01.01.2009 р.Stefa
Poster
Private Message  Email 
Re: Подскажите пожалуйста.    (Янв 29 2010 10:08   |  #5153) Цитировать

Однако хочу подчеркнуть, что для ФЛП на едином налоге самым важным является ВЫРУЧКА. То есть какие дентги вам пришли, а не те, что вы потратили. 

Налоговиков интересует сейчас , чтобы выручка не превысила 500 тыс грн. И в основнои они только это и проверяют.Страницы:  [1]  2  следующая  последняя »   « Предыдущая тема  | Следующая тема »
Ответить
Создать тему

Новые сообщения форума:

Коммерческие предложения Новинка! (Добавить свое предложение):


Форумы о бизнесе \ Предпринимательская деятельность \ Обмен опытом \ Вопросы начинающих \ Подскажите пожалуйста. (Author: Guest)