Главная | Поиск | Войти | Зарегистрироваться | Контакты | Реклама
Привет, Гость. |

Украинский Бизнес Форум


Июл 17 2019 (3:23)

Регистрация юридических и физических лиц
Форумы о бизнесе \ Предпринимательская деятельность \ Ликбез \ Регистрация юридических и физических лиц \ Закрываю частное предприятие (Author: Guest)
Модератор: RAVEman
Ответить
Создать тему

Закрываю частное предприятиеGuest
Poster
Private Message  Email 
Закрываю частное предприятие    (Янв 11 2010 10:51   |  #4589) Цитировать

Здравствуйте, закрываю частное предприятие через решение владельца,я читал где-то, что там нужен ликвидационый баланс, подскажите пожалуйста, 1) нужен ли он действительно? 2) если нужен, есть у вас образец? 

заранее спасибоРеклама партнеров
Реклама

Valeo
Poster
Private Message  Email 
Re: Закрываю частное предприятие    (Янв 11 2010 11:12   |  #4595) Цитировать
ликвидационный баланс обязателен!!


Guest
Poster
Private Message  Email 
Re: Закрываю частное предприятие    (Янв 11 2010 11:14   |  #4596) Цитировать
понял, как его составлять? есть образец?


swenter
Advanced
Private Message  Email 
Re: Закрываю частное предприятие    (Янв 11 2010 11:36   |  #4597) Цитировать


Процесс ликвидации предприятия.

 

Создать ликвидационную комиссию.


приказ о ликвидации предприятия.


ликвидационный баланс
ликвидационный отчет в фонд занятости, Пенсионный фонд, фонд соцстраха, фонд страхования от нещас случ. В каждом фонде нужно взять справку об отсутствии задолженности.


заполнить в налоговой форму №8-0ПП, в которой вы просите сделать у вас проверку.


налоговая назначит проверку. Найдите способ, чтобы назначили побыстрее.

 

Сдаете все документы за последние 3 года для проверки.

 

 

После проверки возьмете в налоговой справку об отсутствии задолженности. Обычно нужно пройти с обходным листом все отделы в налоговой. Справка из налоговой действительна 2 месяца.


сдаете в милицию печать и штамп для уничтожения. Для этого там пишете заявление по образцу, платите деньги за уничтожение. При вас режут печать и штамп. Выдают квитанцию об уничтожении.  

 

Документы сдают в архив. Перед этим их нужно прошить, заплатить деньги. Какие документы сдавать, там скажут. Обычно документы о начислении зарплаты.


до этих пор подаете пустые отчеты в налоговую.

 

со всеми собранными документами, справками, оригиналом устава, свидетельством о регистрации идем к госрегистратору. Там заполняем заявление. Может встать вопрос о доверенности на эти действия.

 

Госрегистратор ставит штампик на уставе и свидетельстве. Это все.

Дальше уже без вашего участия госрегистратор подает сведения в налоговую, статистику, ПФ, и т.д.Bablik
Poster
Private Message  Email 
Re: Закрываю частное предприятие    (Янв 11 2010 11:37   |  Last Modified on: Янв 11 2010 11:38  |  #4598) Цитировать

читайте здесь [ссылка]

"Підприємство закривається. Порядок дій при ліквідації"Roxis
Poster
Private Message  Email 
Re: Закрываю частное предприятие    (Янв 11 2010 12:18   |  #4602) Цитировать
Основні зауваження щодо ведення ліквідаційного бухобліку 

Згідно з п. 1 ст. 8 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV (зі змінами та доповненнями, за текстом – Закон № 996-XIV) бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації. 

Коли настає ліквідація? 

Юридична особа є такою, що припинила свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи (частина 2 ст. 33 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV (зі змінами та доповненнями)), тому бухгалтерський облік юридична особа повинна вести до моменту внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію її припинення. 

З якого моменту починається ліквідаційний період? 

Ліквідаційний період починається з дати прийняття власником підприємства рішення про ліквідацію. 

Отже, ліквідаційний бухоблік ведеться за період між датою прийняття власником підприємства рішення про ліквідацію до дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи. 

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку в ліквідаційний період 

Відповідальність за бухгалтерський облік господарських операцій, пов'язаних з ліквідацією підприємства, включаючи оцінку майна і зобов'язань підприємства та складання ліквідаційного балансу і фінансової звітності, покладається на ліквідаційну комісію, яка утворюється відповідно до законодавства (п. 8 ст. 8 Закону № 996-XIV). 

При цьому для забезпечення ведення бухгалтерського обліку ліквідаційна комісія може обрати один з варіантів, передбачених п. 4 ст. 8 Закону № 996-XIV: 

до моменту ліквідації тримати в штаті попередніх бухгалтерів, з якими був укладений трудовий договір; 

найняти за строковим трудовим договором на період ліквідації окремого бухгалтера чи кілька бухгалтерів; 

користуватися послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець; 

доручити ведення бухобліку аудиторській фірмі; 

вести облік самостійно – доручити його одному чи кільком членам ліквідаційної комісії. 

Основні етапи бухгалтерського обліку в ліквідаційний період 

1. Насамперед на дату прийняття власником підприємства рішення про ліквідацію (за період з початку звітного року) слід скласти фінансову звітність. Необхідність цього кроку випливає зі змісту пунктів 1 та 3 ст. 13 Закону № 996-XIV. 

Перелік фінансової звітності наведено в пунктах 2 та 3 ст. 11 Закону № 996-XIV. Для підприємств (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та суб'єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) він включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів. Для суб'єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності – баланс і звіт про фінансові результати. 

2. Далі згідно з п. 12 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» від 28.02.2000 р. № 419 (зі змінами та доповненнями, за текстом – Порядок № 419) та частиною «ж» п. 3 Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Мінфіну України від 11.08.94 р. № 69 (зі змінами та доповненнями, за текстом – Інструкція № 69), потрібно провести інвентаризацію. Проводиться інвентаризація у загальновстановленому порядку. Зауважимо, що інвентаризації підлягає кожна стаття балансу, включаючи дебіторську та кредиторську заборгованість. Наслідки інвентаризації (надлишки, нестачі) відображаються в обліку. 

3. Статтею 10 Закону № 996-XIV визначено, що в процесі проведення інвентаризації перевіряється і підтверджується оцінка активів (майна) та зобов'язань. Крім того, у частині п'ятій ст. 60 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями, за текстом – Господарський кодекс) зазначено, що ліквідаційна комісія має оцінити майно, що є в наявності. Аналогічна норма міститься в ст. 20 Закону «Про господарські товариства» від 19.09.91 р. № 1576-XII (зі змінами та доповненнями).  

Водночас п. 1 розділу третього Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», затвердженого наказом Мінфіну України від 07.11.2003 р. № 617 (і змінами та доповненнями, за текстом – ПБО 27), передбачено перевіряти необоротні активи на предмет знецінення у порядку, встановленому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів», затвердженим наказом Мінфіну України від 24.12.2004 р. № 817 (зі змінами та доповненнями, за текстом – ПБО 28). 

Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації (п. 24 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженого наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246 (зі змінами та доповненнями, за текстом – ПБО 9)). 

Тобто при зміні первісної вартості запасів, необоротних активів потрібно здійснити відповідні записи в бухгалтерському обліку. 

4. Пунктом 3 розділу третього ПБО 27 передбачено створення забезпечень у порядку, передбаченому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», затвердженим наказом Мінфіну України від 31.01.2000 р. № 20 (зі змінами та доповненнями, за текстом – ПБО 11). Забезпечення створюються для погашення зобов'язань підприємства, що виникають у зв'язку з ліквідацією і обумовлені вимогами законодавства, договорів або при прийнятті на себе зобов'язань добровільно перед фізичними та юридичними особами у зв'язку з такою ліквідацією (вихідна допомога та інші виплати при звільненні, штрафи, пені за порушення умов договорів тощо). 

5. Згідно з частиною першою ст. 111 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV (зі змінами та доповненнями, за текстом – Цивільний кодекс) ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи. 

Підкреслимо, що цей баланс складається після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами. Такий строк встановлюється учасниками підприємства самостійно в момент прийняття рішення про ліквідацію та фіксується в протоколі зборів учасників, однак строк не може бути меншим двох місяців з дати опублікування оголошення про початок процедури ліквідації підприємства (частина четверта ст. 105 Цивільного кодексу, частина друга ст. 60 Господарського кодексу). 

Фактично в цьому балансі мають бути відображені уточнені суми заборгованості. Тобто перед його складанням слід у тому числі списати безнадійні дебіторську і кредиторську заборгованості. 

За якою формою складається проміжний ліквідаційний баланс? 

Законодавством таку форму не визначено. Проміжний ліквідаційний баланс доцільно складати за формами № 1 чи № 1-м. 

6. Далі відбувається розпродаж майна, отримання оплат від дебіторів, погашення кредиторської заборгованості, в тому числі з оплати праці тощо. Всі ці операції відображаються в бухгалтерському обліку у звичайному порядку. 

7. Якщо після погашення усіх вимог кредиторів на балансі підприємства залишається якесь майно (кошти, необоротні активи, запаси), воно підлягає розподілу між учасниками. На цей момент ліквідаційна комісія складає ще один ліквідаційний баланс, хоча правильніше його назвати передліквідаційним (частина третя ст. 111 Цивільного кодексу). Складається він за такою самою формою, як і проміжний ліквідаційний баланс. 

8. Згідно з частиною четвертою ст. 61 Господарського кодексу майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, використовується за вказівкою власника. Майно юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається її учасникам, якщо інше не встановлено установчими документами юридичної особи або законом (частина четверта ст. 111 Цивільного кодексу). 

Тобто майно, що залишилося, розподіляється між учасниками. Операції розподілу майна відображаються в бухгалтерському обліку у загальновстановленому порядку. 

9. Після усіх вищенаведених розрахунків на балансі підприємства не повинно залишитися жодного майна, капіталу та зобов'язань (лист Мінфіну України «Щодо списання непокритих збитків підприємства, що ліквідується» від 02.08.2007 р. № 31-34000-10-10/15607). На цей момент слід скласти остаточний ліквідаційний баланс (частина сьома ст. 59 Господарського кодексу). Складається він за такою формою, як і вищенаведені баланси. Усі показники його дорівнюватимуть нулю. 

Остаточний ліквідаційний баланс затверджується рішенням засновників (учасників) або уповноваженого ними органу (частина перша ст. 36 Закону № 755-IV). Копія зазначеного балансу подається до ДПІ за місцезнаходженням підприємства, яке ліквідується (пп. 8.3.1 п. 8 Порядку обліку платників податків, зборів, затвердженого наказом ДПА України від 19.02.98 р. № 80 (зі змінами та доповненнями, за текстом – Порядок № 80)). 

Оригінал ліквідаційного балансу разом з іншими необхідними документами подається державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (частини 1 – 3 ст. 36 Закону № 755-IV). 

Підписи голови та членів ліквідаційної комісії на ліквідаційному балансі мають бути нотаріально засвідчені. 

У випадках, що встановлені законом, держреєстратору додатково подається висновок аудитора щодо достовірності та повноти ліквідаційного балансу. Ця вимога стосується господарських товариств з річним господарським оборотом не менш як 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 20 Закону «Про господарські товариства» від 19.09.91 р. № 1576-XII (зі змінами та доповненнями)). З огляду на зміст п. 22.5 ст. 22 Закону «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV (зі змінами та доповненнями) це обмеження становить 4250 грн. (17 х 250). Тобто якщо річний господарський оборот перевищує 4250 грн., потрібен висновок аудитора.
Guest
Poster
Private Message  Email 
Re: Закрываю частное предприятие    (Янв 11 2010 12:40   |  #4605) Цитировать
понял, спасибо


« Предыдущая тема  | Следующая тема »
Ответить
Создать тему

Новые сообщения форума:

Коммерческие предложения Новинка! (Добавить свое предложение):


Форумы о бизнесе \ Предпринимательская деятельность \ Ликбез \ Регистрация юридических и физических лиц \ Закрываю частное предприятие (Author: Guest)