Главная | Поиск | Войти | Зарегистрироваться | Контакты | Реклама
Привет, Гость. |

Украинский Бизнес Форум


Сен 24 2020 (18:52)

Вопросы начинающих История моего бизнеса Поделись ошибками и успехами
Форумы о бизнесе \ Предпринимательская деятельность \ Обмен опытом \ Вопросы начинающих \ торговля пирожками с рук, что нужно? (Author: Guest)
Модератор: RAVEman
Страницы:  [1]  2  следующая  последняя »  
Ответить
Создать тему

торговля пирожками с рук, что нужно?Guest
Poster
Private Message  Email 
торговля пирожками с рук, что нужно?    (Янв 11 2010 9:48   |  #4582) Цитировать

Всем привет.

Я живу в Харькове, хочу продавать пирожки своего приготовления на рынке.

Что для этого нужно?

ЧП, СЭС, что потребуется для СЭС?

спасибо за подсказку!!!Реклама партнеров
Реклама

Гордейка
Poster
Private Message  Email 
Re: торговля пирожками с рук, что нужно?    (Янв 11 2010 10:16   |  #4585) Цитировать
совсем не обязательно ЧП (частное предприятие). Вполне достаточно и ФЛП (физическое лицо предприниматель)


Bablik
Poster
Private Message  Email 
Re: торговля пирожками с рук, что нужно?    (Янв 11 2010 10:34   |  #4587) Цитировать
лучше всего на фиксированный налог перейти. Для вас это реально. Читайте здесь [ссылка]


Guest
Poster
Private Message  Email 
Re: торговля пирожками с рук, что нужно?    (Янв 11 2010 10:42   |  #4588) Цитировать

О, спасибо, ен ожидала такого быстрого ответа.

А как с СЭС? удасться не связываться с ними?Дрозофила
Poster
Private Message  Email 
Re: торговля пирожками с рук, что нужно?    (Янв 11 2010 11:04   |  Last Modified on: Янв 11 2010 11:05  |  #4590) Цитировать
Виїзна торгівля на території ринку 

При здійсненні виїзної торгівлі на території ринку слід керуватися місцевими правилами торгівлі на ринках, а якщо такі не затверджені, то «загальними» Правилами торгівлі на ринках, затвердженими наказом Мінекономіки, МВС, ДПАУ, Держстандарту від 26.02.2002 р. № 57/188/84/105. 

Для виїзної торгівлі на території ринку не слід отримувати дозвіл на розміщення об'єкта торгівлі. Суб'єкти підприємництва, які мають намір отримати торговельне місце на певний термін, укладають з адміністраціями риків відповідні письмові угоди. 

За право заняття торговельного місця на ринку стягується ринковий збір, що належить до місцевих податків і зборів. 

Ринковий збір – це плата за торговельні місця на ринках і в павільйонах, на критих і відкритих столах, майданчиках для торгівлі з автомашин, візків, мотоциклів, ручних візків, яка стягується з юридичних осіб і громадян, які реалізують сільгосппродукцію та продукцію промислового виробництва, а також інші товари. 

Ринковий збір справляється за кожний день торгівлі на ринку. Сплатити ринковий збір продавці зобов'язані до початку торгівлі. За окрему плату підприємцю також можуть надаватися додаткові послуги. Ціни на такі послуги встановлюються адміністраціями ринків. Справляння ринкового збору та плати за додаткові послуги здійснюють касири та контролери ринку із застосуванням РРО та видачею касових чеків. Якщо під час перевірки податковими органами у продавця не буде чека, що підтверджує сплату ринкового збору, на нього можуть накласти штраф у п'ятикратному розмірі ринкового збору. Це передбачено Указом Президента України «Про впорядкування механізму сплати ринкового збору» від 28.06.99 р. № 761/99, зі змінами та доповненнями7*. 

На торговельному місці продавця (фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності) установлюється табличка із зазначенням його прізвища, імені та по батькові, номера Свідоцтва про державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності та назви органу, що здійснив цю реєстрацію, прізвища, імені, по батькові його продавця, а також розміщується копія «фікспатента» або копія Свідоцтва про сплату єдиного податку та копія ліцензії у разі здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. 

Платнику фіксованого податку слід мати на увазі, що для здійснення торгівлі на іншому ринку (у іншому місті) він повинен мати фіксований патент, дійсний на всій території України, тобто той, що коштує 100 грн. на місяць. 


Guest
Poster
Private Message  Email 
Re: торговля пирожками с рук, что нужно?    (Янв 11 2010 11:08   |  #4592) Цитировать

Спасибо!

прочла!

а как же с СЭС?Guest
Poster
Private Message  Email 
Re: торговля пирожками с рук, что нужно?    (Янв 11 2010 11:12   |  #4594) Цитировать

т.е. у меня же ФЛП будет как на торговлю,не на производство? я рпавильно понимаю?

т.е. у меня могут спросить где я их беру?2Garin
Poster
Private Message  Email 
Re: торговля пирожками с рук, что нужно?    (Янв 11 2010 12:23   |  #4603) Цитировать

возможно и спросят. Поєтому вот эта статья будет полезной!

Выпечка булочек и контроль СЭС 
Предприниматель осуществляет производство хлебобулочных изделий. СЭС требует исследования продукции в аккредитованных лабораториях. Какие исследования необходимо проводить для хлебобулочных изделий? 
  
Одним из условий, гарантирующих выпуск безопасных в эпидемиологическом отношении и качественных продуктов питания, является проведение собственником производства лабораторных исследований сырья, полуфабрикатов, готовой продукции по показателям безопасности согласно требованиям нормативных документов (ГОСТов, технических условий, ДСТУ, ТУУ, ТУ и др.). Предприниматель-производитель несет ответственность за безопасность и качество готовой продукции. 
В зависимости от размеров производства предприниматель имеет право выбрать модель организации лабораторного контроля путем аккредитации собственной лаборатории или путем заключения договора на проведение исследований в любой лаборатории, аккредитованной на проведение данных исследований на договорных началах. 
При открытии хлебобулочного цеха (минипекарни) предприниматель обязан предоставить в учреждение санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) нормативные документы, согласно которым будет производиться изготовление продуктов питания. В штате у предпринимателя должен быть технолог, который на основании имеющейся нормативной базы составляет график ведомственного лабораторного контроля. Этот график должен быть утвержден предпринимателем и согласован с главным государственным санитарным врачом территории, на которой расположен цех (минипекарня). 
Лабораторный контроль, проводимый сторонней аккредитованной лабораторией, осуществляется на платной основе. Расценки на такие услуги утверждены постановлением Кабинета Министров Украины от 27.08.2003 г. № 1351 «Об утверждении тарифов (прейскурантов) на работы и услуги, выполняемые и предоставляемые за плату учреждениями и заведениями государственной санитарно-эпидемиологической службы», с изменениями, внесенными постановлением КМУ от 11.05.2006 г. № 662. 
Для обеспечения выпуска безопасной и качественной продукции и предупреждения попадания в организм человека вредных веществ в количествах, превышающих гигиенические нормы, необходим контроль содержания контаминантов химического и биологического происхождения. В связи с чем на предприятиях, выпускающих продукты питания, регламентирован порядок и периодичность контроля показателей безопасности согласно ГОСТам, ТУУ, ТУ, ДСТУ. Периодичность контроля продовольственного сырья и пищевых продуктов по показателям безопасности изложена в Методических рекомендациях «Периодичность контроля продовольственного сырья и пищевых продуктов по показателям безопасности», утвержденных приказом Министерства здравоохранения Украины от 02.07.2004 г. № 329 (далее – Методические рекомендации № 329). 
Методические рекомендации № 329 разработаны для проведения на пищевых и перерабатывающих предприятиях Украины производственного контроля содержания тяжелых металлов и мышьяка, радионуклидов, нитратов, N-нитрозаминов, микотоксинов, гистамина, антибиотиков, гормональных препаратов, пестицидов, микроорганизмов, некоторых пищевых добавок в продовольственном сырье, пищевых продуктах, в том числе биологически активных пищевых добавок (БАД), которые выпускаются в Украине. 
Характеристика этих чужеродных веществ (контаминантов) с описанием того, в каких продуктах и продовольственном сырье они чаще всего встречаются, приведена в этих Методических рекомендациях. 
Требования по показателям безопасности продовольственной продукции приведены в следующих документах: ГОСТах по видам продукции; ТУ; ДСТУ; «Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов» от 01.08.89 г. № 5061-89; ГН 4.4.8.073-2001 «Временные гигиенические нормативы содержания контаминантов химической и биологической природы в биологически активных добавках»; ДУ 97 «Допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137, стронция-90 в продуктах питания и питьевой воде» от 25.06.97 г., санитарно-гигиенических правилах и нормах, нормативной документации на готовую продукцию. 
Прежде всего обращаем внимание субъектов хозяйствования, что контроль за показателями безопасности продовольственного сырья и выпускаемой продукции проводится аккредитованными производственными лабораториями или лабораториями других организаций (на договорных условиях), независимо от их ведомственной принадлежности. Аккредитацию таких лабораторий проводит Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики, которые специализируются на проведении исследований содержания определенного вида чужеродных веществ. 
Продовольственное сырье, поступающее на предприятие, должно обязательно иметь полный пакет сопроводительных документов, гарантирующих качество и безопасность (заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы, удостоверение качества, сертификат соответствия, форма № 2 ветнадзора). Документы должны содержать сведения о показателях качества и показателях безопасности данного сырья. 
При отборе проб для проведения контроля следует руководствоваться соответствующей нормативной документацией на отдельные виды продукции. 
Для оценки показателей безопасности продовольственного сырья и готовых пищевых продуктов используются методы анализа, предусмотренные в СанПиН, нормативных документах, методических указаниях и рекомендациях, основной перечень которых приведен в разделе 2 Методических рекомендаций № 329. 
Ответственность за качество продовольственного сырья и его безопасность, поступающего в производство, несет поставщик, а при наличии входного контроля – предприниматель, приобретающий сырье. Контроль показателей безопасности продовольственного сырья проводится предпринимателем выборочно. При отсутствии сопроводительных документов на сырье лабораторному контролю подвергается каждая партия. 
Ответственность за качество готовых продуктов питания и их безопасность несет производитель. 
Периодичность контроля содержания токсичных элементов, радионуклидов, нитратов, N-нитрозаминов, микотоксинов, гистамина, антибиотиков, гормональных препаратов, пестицидов в продовольственном сырье и пищевых продуктах, БАДов определяется в соответствии с требованиями, приведенными в приложениях 1, 2 Методических рекомендаций № 329, и нормативной документацией на продукцию. 
Периодичность контроля микробиологических показателей принимается согласно требованиям действующих нормативных документов на продовольственную продукцию и согласовывается с учреждениями СЭС на местах. Рекомендуемая периодичность контроля микробиологических показателей продовольственного сырья и пищевых продуктов приведена в приложении 3 Методических рекомендаций № 329 исходя из вида продукции. 
Контроль содержания пищевых добавок в готовых пищевых продуктах необходимо проводить в процессе подготовки и освоения производства новых видов продукции. Один раз в полугодие (II) проводится контроль содержания всех пищевых добавок, которые подлежат определению в готовых продуктах питания. 
При планировании периодичности контроля продовольственного сырья и пищевых продуктов по показателям безопасности используют следующие уровни контроля, которые обозначаются римскими цифрами: 
– один раз в год (I); 
– один раз в полугодие (II); 
– один раз в квартал (III); 
– один раз в месяц (IV); 
– один раз в 10 дней (V); 
– в каждой партии (VI) (если партии однородного сырья получают чаще, чем один раз в 10 дней, контроль надо проводить по V уровню); 
– выборочно – один раз в полугодие. 
В зависимости от полученных результатов в соответствии с ГОСТом 18242-72 «Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля» предусмотрен переход на усиленный или ослабленный контроль. 
В настоящее время многие субъекты хозяйствования при изготовлении новых видов продуктов питания разрабатывают конфиденциальные технические условия на выпуск той или иной продукции. Именно в этих технических условиях одним из основных разделов является раздел о контроле качества готовой продукции по показателям безопасности. В технические условия закладываются принципы проведения, периодичность, показатели безопасности и т. д. 
Технические условия на выпускаемую продукцию обязательно подлежат согласованию с региональным центром стандартизации, метрологии и сертификации Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики, государственным санитарно-эпидемиологическим надзором и другими органами, ответственными за качество и безопасность продуктов питания. 
Что касается хлебобулочных, бубличных и сухарных изделий, то согласно приложению 1 Методических рекомендаций № 329 контроль за содержанием токсичных элементов, таких как альфатоксин В1, зеараленон, дезоксин валенол, проводится не реже одного раза в год; за содержанием свинца, ртути, кадмия – не реже одного раза в квартал. 
Кроме того, проводится контроль соблюдения медико-биологических требований и санитарных норм качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (контролируется содержание в хлебобулочных изделиях белков, жиров, углеводов, витаминов группы В и некоторых макро- и микроэлементов). Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов утверждены зам. министра здравоохранения СССР от 01.08.89 г. № 5061-89. 
 
Зинаида Гужва Зав. отделением гигиены питания СЭС
 г. Днепропетровска
Наталья Яценко Врач отделения гигиены питания СЭС
 г. Днепропетровска
sasa84
Poster
Private Message  Email 
Re: торговля пирожками с рук, что нужно?    (Янв 11 2010 12:31   |  #4604) Цитировать

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про безпечність та якість харчових продуктів "  - это как раз касается вашей деятельности.

Коротко :

Права продавців (постачальників) харчових продуктів 

Відповідно до Закону про харчові продукти продавці (постачальники) харчових продуктів мають право: 

– отримувати від постачальників сільськогосподарської продукції, харчових продуктів, харчових добавок, ароматизаторів і матеріалів для виробництва (переробки) харчових продуктів декларацію виробника, про яку йшлося вище; 

– вимагати збереження конфіденційності будь-якої інформації та нерозголошення конфіденційної інформації, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством; 

– оскаржувати результати лабораторних досліджень, якщо ці результати відрізняються від результатів, отриманих виробником з використанням таких самих або ідентичних методів аналізу, та провадити арбітражні дослідження в уповноваженій та акредитованій арбітражній лабораторії; 

– оскаржувати рішення санітарних та ветеринарних інспекторів, що стосуються їх господарської діяльності, відповідно до законодавства; 

– звертатися за захистом своїх прав до суду; 

– вимагати відшкодування збитків, заподіяних внаслідок постачання їм не придатних до споживання, неправильно маркованих або небезпечних об'єктів санітарних заходів, за умови їх використання та зберігання відповідно до інструкцій, наданих їх постачальником; 

– бути звільненим від відшкодування збитків, пов'язаних із непридатністю до споживання або небезпечністю харчового продукту, завданих унаслідок порушення іншими особами, в тому числі споживачами, відповідних санітарних заходів. 

Обов'язки виробників і продавців (постачальників) харчових продуктів 

Забороняється вводити в обіг небезпечні, непридатні до споживання або неправильно марковані харчові продукти. 

За 30 днів до першого введення в обіг в Україні об'єктів санітарних заходів, за винятком харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, виробник або продавець (постачальник), який уперше вводить ці об'єкти в обіг, зобов'язаний надати повідомлення про це й декларацію виробника Головному державному санітарному лікарю України. 

За 30 днів до першого введення в обіг в Україні харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, виробник або продавець (постачальник), який уперше вводить ці харчові продукти в обіг, зобов'язаний надати повідомлення про це та декларацію виробника Головному державному ветеринарному інспектору України. 

Звертаємо увагу, що це стосується харчових продуктів, які вперше вводяться в обіг. Щодо форм таких повідомлень, то їх ще має бути затверджено. 

Крім того, особи, які займаються торгівлею харчовими продуктами, зокрема, повинні: 

– забезпечувати належні умови зберігання харчових продуктів; 

– запобігати продажу небезпечних, непридатних до споживання та неправильно маркованих харчових продуктів; 

– добровільно вилучати харчові продукти у разі з'ясування, що такі харчові продукти небезпечні, не придатні до споживання або неправильно марковані; 

– забезпечувати безперешкодний доступ відповідного інспектора, який здійснює державний контроль або державний нагляд, до потужностей (об'єктів) з виробництва або обігу харчових продуктів протягом звичайного часу роботи й дозволяти відбір зразків об'єктів санітарних заходів, а також інших матеріалів і речовин і надавати на вимогу відповідного інспектора документи, необхідні для цієї мети; 

– компенсувати відповідно до закону шкоду, заподіяну споживачам унаслідок споживання не придатних до споживання або неправильно маркованих харчових продуктів і споживання харчових продуктів, які було визнано небезпечними; 

– вести облік придбання, з посиланням на відповідну декларацію виробника, і використання харчових продуктів, харчових добавок, ароматизаторів і допоміжних матеріалів для переробки, що застосовуються для виробництва чи обігу харчових продуктів, протягом трьох років для забезпечення відстеження таких харчових продуктів. У разі серійного виробництва харчових продуктів, харчових добавок, ароматизаторів і допоміжних матеріалів для переробки такий облік здійснюється за номерами партії. 

Щодо останнього обов'язку (вести облік придбання та використання харчових продуктів) хотілося б відзначити, що з тексту Закону про харчові продукти не зовсім зрозуміло, стосується він тільки виробників чи ще й продавців харчових продуктів. Формально виходить, що стосується й продавців. 

Експлуатаційний дозвіл для об'єктів, які здійснюють виробництво, переробку або реалізацію харчових продуктів 

На всі об'єкти, які здійснюють виробництво, переробку або реалізацію харчових продуктів, підконтрольних санітарній і ветеринарній службі, потрібно буде обов'язково отримувати експлуатаційний дозвіл відповідного головного державного санітарного лікаря або експлуатаційний дозвіл відповідного головного державного інспектора ветеринарної медицини. 

Без такого документа не можна буде провадити діяльність, тобто це справжнісінький дозвільний документ. 

Законом про харчові продукти встановлено, що форма та умови експлуатаційного дозволу, порядок його отримання, припинення, скасування та поновлення, а також оплати за отримання експлуатаційного дозволу має бути встановлено Кабінетом Міністрів України. 


Guest
Poster
Private Message  Email 
Re: торговля пирожками с рук, что нужно?    (Янв 11 2010 13:09   |  #4606) Цитировать

ок!

а если я для вида буду покупать в какой-то пекарне пироги, у которой будут все документы,а выступать толкь ов роли продавца,а не производителя?Страницы:  [1]  2  следующая  последняя »   « Предыдущая тема  | Следующая тема »
Ответить
Создать тему

Новые сообщения форума:

Коммерческие предложения Новинка! (Добавить свое предложение):


Форумы о бизнесе \ Предпринимательская деятельность \ Обмен опытом \ Вопросы начинающих \ торговля пирожками с рук, что нужно? (Author: Guest)