Главная | Поиск | Войти | Зарегистрироваться | Контакты | Реклама
Привет, Гость. |

Украинский Бизнес Форум


Авг 14 2018 (21:14)

Налоги юридических лиц Налоги физических лиц Регистрация Вопросы Льготы
Форумы о бизнесе \ Налоги \ Регистрация \ как закрыть предпринимательство (Author: Al)
Модератор: RAVEman
Ответить
Создать тему

как закрыть предпринимательствоAl
Новенький
Private Message  Email 
как закрыть предпринимательство    (Авг 20 2009 10:47   |  Last Modified on: Авг 20 2009 12:09  |  #2906) Цитировать
открыто свидетельство о предпринимательстве на торговлю, но 2 года уже не работаю и не оплачиваю патент. Он находится в налоговой. Как можно закрыть свидетельство и сколько это стоит?


Реклама партнеров
Реклама

Guest
Poster
Private Message  Email 
Re: как закрыть предпринимательство    (Авг 20 2009 12:36   |  #2908) Цитировать
В налоговую нужно подать заявление о снятии с учета. После проверки вам дадут справку об отсутствии налоговой задолженности. Такую же справку нужно взять в пенсионном фонде и фондах соц. страхования, закрыть счета и завершить процедуру ликвидации в гос. регистратора.


Дрозофила
Poster
Private Message  Email 
Re: как закрыть предпринимательство    (Авг 20 2009 20:41   |  #2914) Цитировать

Посмотрите еще вот тут [ссылка] 

и здесь [ссылка]Дрозофила
Poster
Private Message  Email 
Re: как закрыть предпринимательство    (Мар 13 2010 11:59   |  #6227) Цитировать

а вот еще свежатинка о закрытии ( ликвидации) ФЛП ( физического лица предпринимателя) 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА 

ЛИСТ 

від 29.12.2009 р. N 16281 

Про розгляд звернення 

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Ваш лист від 03.12.2009 щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та в межах компетенції повідомляє наступне. 

Відповідно до статті 4 Указу Президента від 03.07.98 N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (далі - Указ N 727/98) відмову від застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єкти малого підприємництва можуть здійснювати з початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу) у разі подання відповідної заяви до органів державної податкової служби не пізніше ніж за 15 днів до закінчення попереднього звітного (податкового) періоду (кварталу). 

Щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та зняття з обліку платника податків. 

Порядок припинення суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи регулюється Законом України від 15.05.2003 N 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон N 755-IV). 

Відповідно до частини першої статті 47 Закону N 755-IV для внесення до Єдиного держреєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа повинні подати держреєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) нотаріально посвідчену заяву про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємцем та документ, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлення про прийняття фізичною особою - підприємцем рішення щодо припинення підприємницької діяльності. 

Для проведення держреєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації подає держреєстратору особисто (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи відповідно до вимог, визначених частиною дев'ятою статті 47 Закону N 755-IV, а саме: 

1) заповнену реєстраційну картку на проведення держреєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, свідоцтво про держреєстрацію фізичної особи - підприємця; 

2) довідку відповідного органу ДПС про зняття фізичної особи - підприємця з обліку як платника податків; 

3) довідку відповідного органу ПФУ про зняття з обліку; 

4) довідки відповідних органів фондів соцстрахування про зняття з обліку. 

Відповідно до частини 15 статті 47 Закону N 755-IV дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем є датою державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем. 

Зняття з обліку платників податків у разі прийняття власником (власниками) рішення про ліквідацію відповідно до Інструкції про порядок обліку платників податків, затвердженої наказом ДПАУ від 19.02.98 N 80, платнику податків необхідно у 3-денний термін з дати прийняття рішення подати в орган державної податкової служби, в якому платник перебуває на обліку, такі документи: 

1) заяву про зняття з обліку платника податків за формою N 8-ОПП; 

2) оригінали документів, що видаються органами ДПС платнику податків (свідоцтва, патенти, довідки за формою N 4-ОПП, інші довідки тощо) і підлягають поверненню до органу ДПС; 

3) завірені органом ДПС копії цих документів, якщо такі видавалися та підлягають поверненню до органу ДПС. 

Довідка органу ДПС про зняття фізичної особи - підприємця з обліку як платника податків надається після проведення документальної перевірки її підприємницької діяльності. 

Після проведеної перевірки платника податків, у разі встановлення факту відсутності заборгованості перед Держбюджетом України та місцевими бюджетами, орган ДПС знімає його з обліку. Зняття з обліку платника податків в органах ДПС проводиться за наявності повідомлення від установи банку про закриття такому платнику рахунків. Після завершення процедури зняття з обліку орган ДПС складає довідку про зняття з обліку платника податків за формою N 12-ОПП, яку надсилає до органів держреєстрації або органу, що здійснив реєстрацію. 

Якщо проведеною перевіркою платника податків встановлено факт заборгованості його перед бюджетами, орган ДПС не знімає його з обліку, а підрозділи обліку та звітності складають повідомлення про наявність обов'язків зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) за формою N 10-ОПП і надсилають його особі, відповідальній за погашення податкових зобов'язань або податкового боргу, що є такою відповідно до законодавства в разі ліквідації платника податків. 

Одночасно, з метою надання кваліфікованої допомоги на місці, в частині порядку припинення підприємницької діяльності Ваше звернення направлено до регіонального представництва Держкомпідприємництва у Харківській області (м. Харків, пл. Свободи, 5, 6-й під., 4-й пов., к. 44 - 46) (додається). 

Додаток: в 1 прим. на 2 арк. 

 

Заступник Голови 
М. Приступа 


« Предыдущая тема  | Следующая тема »
Ответить
Создать тему

Новые сообщения форума:

Коммерческие предложения Новинка! (Добавить свое предложение):


Форумы о бизнесе \ Налоги \ Регистрация \ как закрыть предпринимательство (Author: Al)