Главная | Поиск | Войти | Зарегистрироваться | Контакты | Реклама
Привет, Гость. |

Украинский Бизнес Форум


Сен 23 2018 (11:19)

Производство в Украине Торговля в Украине, экспорт и импорт Услуги в Украине Сельское хозяйство Украины Бизнес в Интернете Развитие бизнеса
Форумы о бизнесе \ Практика предпринимательства \ Торговля в Украине, экспорт и импорт \ Торговля через интернет-магазин (Author: Guest)
Модератор: RAVEman
Ответить
Создать тему

Торговля через интернет-магазинGuest
Poster
Private Message  Email 
Торговля через интернет-магазин    (Июн 23 2009 11:14   |  #2289) Цитировать
Хочу начать торговлю через интернет-магазин. Интересует процесс доставки товара покупателю. Есть какие-то нормативные документы, регламентирующие эти взаимоотношения?


Реклама партнеров
Реклама

sasa84
Poster
Private Message  Email 
Re: Торговля через интернет-магазин    (Июн 23 2009 11:16   |  #2290) Цитировать

Наверное, вам будет полезно:

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства економіки України
від 19 квітня 2007 р. N 103 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 жовтня 2007 р. за N 1181/14448  


ПРАВИЛА
продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями 


Розділ I. Загальні положення 

1.1. Ці Правила визначають відносини між споживачем і суб'єктом господарювання - продавцем товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями на підставі договору купівлі-продажу, укладеного на відстані чи поза торговельними або офісними приміщеннями, а також регламентують вимоги в дотриманні прав споживачів щодо належної якості, безпеки і належного торговельного обслуговування. 

Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання сфери торгівлі незалежно від форм власності, які зареєстровані в установленому порядку. 

Ці Правила спрямовані на поліпшення торговельного обслуговування населення шляхом максимального скорочення часу на придбання товарів, надання послуг з доставки товарів споживачам. 

1.2. У цих Правилах уживаються терміни в такому значенні: 

дистанційна торгівля - форма продажу товарів поза торговельними або офісними приміщеннями, за якої вибір товару та його замовлення не збігаються у часі з безпосереднім передаванням вибраного товару споживачем; 

договір - усний чи письмовий правочин між споживачем і продавцем про якість, терміни, ціну та інші умови, за яких реалізується продукція. Підтвердження вчинення усного правочину оформляється квитанцією, товарним чи касовим чеком, квитком, талоном або іншими документами (далі - розрахунковий документ); 

договір, укладений на відстані, - договір, укладений продавцем із споживачем за допомогою засобів дистанційного зв'язку; 

договір, укладений поза торговельними або офісними приміщеннями, - договір, укладений із споживачем особисто в місці, іншому ніж торговельні або офісні приміщення продавця; 

засоби дистанційного зв'язку - телекомунікаційні мережі, поштовий зв'язок, телебачення, інформаційні мережі, зокрема Інтернет, які можуть використовуватися для укладення договорів на відстані; 

продаж товарів на замовлення - вид торгівлі, за якої споживач укладає договір купівлі-продажу товарів із продавцем на відстані за допомогою засобів дистанційного зв'язку або здійснює їх попереднє замовлення безпосередньо в продавця. 

1.3. Асортимент товарів, що продаються на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, визначається суб'єктом господарювання самостійно, крім товарів, продаж яких згідно із законодавством заборонений. 

У випадках, передбачених законодавчими актами, суб'єкт господарювання, що здійснює продаж товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, повинен отримати відповідні дозвільні документи (ліцензії, торговельний патент тощо). 

1.4. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити споживачів необхідною, достовірною, своєчасною та доступною інформацією про перелік послуг, що надаються, тарифи на них, час приймання і видачі замовлень, асортимент і ціни на товари, що пропонуються до продажу, години доставки замовлень, споживчі властивості товарів, строки їх придатності до споживання або гарантійні строки та строк служби. 

На вимогу споживача продавець зобов'язаний надати йому документи, які підтверджують якість, безпеку та ціну товарів. 

У документах на товари, що підлягають обов'язковій сертифікації, повинні зазначатися реєстраційні номери сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом. 

Суб'єкт господарювання відповідно до законодавства зобов'язаний забезпечити технічне обслуговування та гарантійний ремонт реалізованих товарів в установленому порядку. 

1.5. У разі реалізації товарів поза торговельними або офісними приміщеннями продавець зобов'язаний надати споживачеві документ, який засвідчує факт укладення договору і є підставою для виникнення взаємних прав та обов'язків. Такий документ повинен містити інформацію про: 

1) дату укладення договору; 

2) найменування та місцезнаходження продавця; 

3) найменування товару; 

4) ціну; 

5) строк виконання робіт (надання послуг); 

6) інші істотні умови договору; 

7) права та обов'язки сторін договору. 

У разі ненадання такої інформації суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно із законодавством. 

1.6. У разі реалізації товарів за договором на відстані продавець повинен надати споживачеві інформацію про: 

1) найменування продавця, його місцезнаходження та порядок прийняття претензії; 

2) основні характеристики товару; 

3) ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати; 

4) гарантійні зобов'язання та інші послуги, пов'язані з утриманням чи ремонтом товару; 

5) інші умови поставки або виконання договору; 

6) мінімальну тривалість договору, якщо він передбачає періодичні поставки товару; 

7) вартість телекомунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від граничного тарифу; 

8) період прийняття пропозицій; 

9) порядок розірвання договору. 

У разі ненадання такої інформації суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно із законодавством. 

Факт надання інформації повинен бути підтверджений письмово або за допомогою електронного повідомлення. Інформація, підтверджена таким чином, не може бути змінена продавцем в односторонньому порядку. 

Якщо послуга надається засобами дистанційного зв'язку і оплачується через оператора телекомунікаційних послуг, підтвердження інформації не вимагається. 

1.7. Споживач має право розірвати договір, укладений поза торговельними або офісними приміщеннями, за умови повідомлення про це продавця протягом чотирнадцяти днів з дати одержання документа, який засвідчує факт здійснення правочину поза торговельними або офісними приміщеннями чи прийняття товару або першої поставки такого товару, за умови, що такий товар є річчю, а прийняття чи поставка товару відбувається пізніше часу одержання споживачем документа на їх продаж. 

Продавець повинен повернути сплачені гроші без затримки не пізніше тридцяти днів з моменту повідомлення споживачем про розірвання договору. Споживач має право не повертати товар до моменту повернення йому сплаченої ним суми грошей. 

1.8. Споживач має право розірвати укладений на відстані договір шляхом повідомлення продавця про це протягом чотирнадцяти днів з моменту підтвердження інформації або з моменту одержання товару чи першої поставки товару. 

Якщо відповідно до абзацу тринадцятого пункту 1.6 цього розділу підтвердження інформації не вимагається, споживач може розірвати договір протягом чотирнадцяти днів з моменту його укладення. 

У разі продажу матеріальних речей їх повернення також свідчить про розірвання договору. 

Якщо підтвердження інформації не відповідає вимогам пункту 1.6 цього розділу, строк, протягом якого споживач має право розірвати договір, становить дев'яносто днів з моменту одержання такої інформації, або у разі продажу матеріальних речей - з моменту одержання товару або першої поставки товару. Якщо протягом цього строку підтвердження інформації було виправлене, споживач має право розірвати договір протягом чотирнадцяти днів з моменту одержання виправленого підтвердження. 

1.9. У разі, коли інше не передбачено договором, споживач не має права розірвати договір, укладений на відстані, якщо: 

1) надання послуги або поставка товару електронними засобами зв'язку за згодою споживача відбулися до закінчення строку розірвання договору, визначеного у пункті 1.8 цього розділу, про що споживачу було повідомлено у підтвердженні інформації; 

2) споживач відкрив аудіо- чи відеокасету або носій комп'ютерного забезпечення, які постачаються запечатаними. 

1.10. Продавець повинен повернути сплачені гроші та відшкодувати витрати, понесені споживачем у зв'язку з поверненням продукції, протягом тридцяти днів з моменту одержання повідомлення споживача про недійсність договору. 

У разі розірвання договору споживач повинен повідомити продавця про місце, де товар може бути повернений. 

Договором може передбачатися, що товар, який був надісланий поштою, повинен у разі розірвання договору також бути повернений поштою. 

Будь-які витрати, пов'язані з поверненням товару, покладаються на продавця. Продавець повинен відшкодувати витрати споживача у зв'язку з поверненням товару. 

1.11. У разі розірвання договору, укладеного на відстані чи поза торговельними або офісними приміщеннями, обов'язок споживача зберігати у себе товар припиняється по закінченні шістдесяти днів після його одержання. Якщо продавець не вживає заходів для повернення його собі протягом зазначеного періоду, такий товар переходить у власність споживача без виникнення зобов'язання з оплати його вартості. 

Для здійснення права на розірвання договору споживач повинен зберігати одержаний товар у незміненому стані. 

Знищення, пошкодження або псування товару, що сталося не з вини споживача, не позбавляє його права на розірвання договору. Зменшення вартості товару внаслідок відкриття упаковки, огляду чи перевірки товару не позбавляє права споживача на розірвання договору. 

1.12. Якщо споживачеві не було надано документ, який засвідчує факт здійснення правочину поза торговельними або офісними приміщеннями, такий правочин не є підставою для виникнення обов'язків для споживача. 

У разі ненадання документа або підтвердження інформації споживач повідомляє продавця про недійсність договору. 

1.13. Якщо всупереч вимогам цього розділу протягом установлених строків продавець не здійснює повернення сплаченої суми грошей за товар у разі розірвання договору, споживачеві виплачується неустойка в розмірі одного відсотка вартості товару за кожний день затримки повернення грошей. 

1.14. Розрахунки за продані товари та надані послуги можуть здійснюватися готівкою та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) відповідно до законодавства. Разом з товаром споживачеві в обов'язковому порядку видається розрахунковий документ установленої форми на повну суму проданої продукції, який засвідчує факт купівлі товару та/або надання послуги. 

1.15. Реклама товарів, що пропонуються для продажу на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, здійснюється відповідно до вимог законодавства про рекламу. 

1.16. Продаж товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями проводиться із додержанням вимог правил продажу окремих видів продовольчих і непродовольчих товарів. 

1.17. Транспортні засоби для перевезення споживачам продовольчих товарів повинні відповідати вимогам законодавства щодо безпеки та якості харчових продуктів. 

1.18. Відпуск товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями проводиться в упакованому вигляді, якщо інше не встановлено договором купівлі-продажу або не випливає із суті зобов'язання. Упаковка товарів повинна відповідати вимогам відповідних санітарних правил та забезпечувати збереження товарів. 

Суб'єкт господарювання може надавати додаткові послуги з упаковки товарів у спеціальну тару, комплектування замовлень (наборів) у подарунковому оформленні, їх доставки. 

Зразки спеціальної тари із зазначенням її вартості повинні бути виставлені на огляд споживача. 

1.19. Суб'єкти господарювання, що здійснюють реалізацію товарів через спеціалізовані магазини, крамниці, магазини-склади, через відділи замовлень магазинів (крамниць), повинні забезпечити наявність на видному та доступному місці куточка покупця, в якому розміщується інформація про найменування власника або уповноваженого ним органу, книга відгуків та пропозицій, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів. 

1.20. Вимоги споживача до якості, безпеки, гарантійного ремонту та обміну товарів задовольняються суб'єктом господарювання відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів". 

Розділ II. Порядок продажу товарів на замовлення покупців 

2.1. Суб'єкти господарювання можуть продавати товари на замовлення споживачів через спеціалізовані магазини, крамниці, магазини-склади, через відділи замовлень магазинів (крамниць), а також за допомогою засобів дистанційного зв'язку. 

2.2. Замовлення на товари приймаються від споживачів у порядку, встановленому суб'єктом господарювання (безпосередньо у магазині, за допомогою засобів дистанційного зв'язку, за місцем роботи громадян на підприємствах, установах, організаціях, з доставкою). 

2.3. Доставка замовлень проводиться в узгоджений зі споживачем час. Форма і порядок оплати за товари, що придбаваються, визначаються за погодженням між споживачем і суб'єктом господарювання. 

2.4. Замовлення на продовольчі та непродовольчі товари оформлюється на бланку замовлення у двох примірниках, у якому зазначаються: найменування суб'єкта господарювання, назва товару, його ціна (за один кілограм або сто грамів, одиницю розфасовки, упаковки, штуку, один метр тощо), кількість, загальна вартість товару, вартість послуг, що надаються додатково, дата (час) виконання замовлення тощо. 

Перший примірник оформленого бланка замовлення передається споживачу, другий - залишається у суб'єкта господарювання. Якщо проведена попередня оплата, то в бланку замовлення робиться спеціальна відмітка. 

На товари споживачу видається розрахунковий документ із зазначенням усіх належних реквізитів. 

2.5. При оплаті замовлення, що прийняте за допомогою засобів дистанційного зв'язку, споживачу видається перший примірник бланка замовлення з відміткою про оплату та дату (час) виконання замовлення, яка завіряється штампом (печаткою) і підписом уповноваженої особи суб'єкта господарювання. На товари споживачу видається розрахунковий документ. 

При передачі споживачу замовлення уповноважена особа суб'єкта господарювання забезпечує перевірку відповідності товарів виконаному замовленню. 

На другому примірнику бланка замовлення споживач своїм підписом підтверджує отримання замовлення та сплату грошей. 

2.6. При доставці прийнятого за допомогою засобів дистанційного зв'язку замовлення на непродовольчі товари, на які нормативними документами встановлено гарантійні строки, споживачу передається технічний паспорт чи інший документ, що його замінює. У цих документах обов'язково робиться відмітка про дату продажу (день доставки) та найменування суб'єкта господарювання, що виконав замовлення, яка завіряється штампом (печаткою) і підписом уповноваженої особи суб'єкта господарювання. 

Уповноважена особа суб'єкта господарювання повинна в обов'язковому порядку проінформувати споживача про найменування та місцезнаходження підприємства, що здійснює функції суб'єкта господарювання щодо прийняття претензій від споживачів, а також проводить ремонт, технічне обслуговування проданих товарів. 

2.7. При виконанні прийнятого замовлення суб'єкт господарювання не має права вносити зміни до асортименту товарів і змінювати ціни на них без узгодження зі споживачем. У разі неможливості виконання договору через відсутність замовленого товару суб'єкт господарювання повинен негайно повідомити про це споживача, але не пізніше тридцяти днів з моменту одержання згоди споживача на укладення договору. 

Суб'єкт господарювання може використовувати стандартну умову у договорі про можливість заміни товару в разі його відсутності іншим товаром. Така умова вважатиметься справедливою, якщо: 

1) інший товар відповідає меті використання замовленого товару; 

2) має таку ж або кращу якість; 

3) його ціна не перевищує ціни замовленого товару. 

Про наявність такої умови у договорі споживач повинен бути повідомлений перед укладенням договору в порядку, передбаченому пунктом 1.6 розділу I цих Правил. 

2.8. Якщо продаж товарів на замовлення здійснюється за допомогою засобів дистанційного зв'язку - за договором, укладеним на відстані, продавець повинен поставити споживачеві товар протягом прийнятного строку, але не пізніше тридцяти днів з моменту одержання згоди споживача на укладення договору. 

Розділ III. Порядок продажу товарів поза торговельними або офісними приміщеннями 

3.1. Суб'єкт господарювання, зважаючи на свої можливості, визначає територію, на якій здійснюватиметься продаж товарів поза торговельними або офісними приміщеннями. 

3.2. Уповноважена особа суб'єкта господарювання, який здійснює продаж товарів поза торговельними або офісними приміщеннями, повинна пред'явити споживачу документ, що підтверджує свою належність до суб'єкта господарювання та виконання відповідних обов'язків. 

3.3. На товари, що продані поза торговельними або офісними приміщеннями, видається розрахунковий документ. 

Споживачеві товарів, на які встановлені гарантійні строки, крім зазначених документів, видається технічний паспорт чи інший документ, що його замінює. У цих документах обов'язково робиться відмітка про дату продажу та найменування суб'єкта господарювання, що здійснює продаж товарів, яка завіряється штампом (печаткою) і підписом уповноваженої особи суб'єкта господарювання. 

Уповноважена особа суб'єкта господарювання повинна в обов'язковому порядку проінформувати споживача про найменування та місцезнаходження підприємства, що здійснює функції суб'єкта господарювання щодо прийняття претензій від споживачів, а також проводить ремонт, технічне обслуговування проданих товарів. 

Розділ IV. Відповідальність суб'єкта господарювання 

4.1. Суб'єкт господарювання у своїй діяльності повинен керуватися та дотримуватися вимог Законів України "Про безпечність та якість харчових продуктів", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист прав споживачів", "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 N 833, та інших нормативно-правових актів, що регулюють торговельну діяльність. 

4.2. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюють органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах їх компетенції відповідно до законодавства. 

4.3. За порушення законодавства про захист прав споживачів суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно із законодавством. 

  

Директор департаменту
регуляторної політики 
 
В. Жовтуха 

 
Valeo
Poster
Private Message  Email 
Re: Торговля через интернет-магазин    (Июн 23 2009 16:13   |  #2301) Цитировать

Мне понравилась статься почти на вашу тему.

НДС при получении информации через Интернет

Ирина СОЛОДЧЕНКО, экономический эксперт газеты «Бухгалтерия»

Нормативная база

– Закон об НДС Закон Украины от 03.04.97 г. № 168/97-ВР «О налоге на добавленную стоимость»

– Постановление № 597 Постановление Правления НБУ от 30.12.2003 г. № 597 «О перечислении денежных средств в национальной и иностранной валюте в пользу нерезидентов по некоторым операциям»

Во все времена бизнес базировался на физической поставке товаров и услуг. И только последние пять-десять лет появилась электронная коммерция, участникам которой нет необходимости встречаться не только при заключении договора на поставку, но даже при передаче товара, потому что товар этот воплощен в цифровом виде. В результате стороны могут не использовать средства доставки, курьеров, магазины и т.п., потому что такие продукты, как программное обеспечение, фильмы, книги, музыка и электронные газеты, скачивают через Интернет, и на этом сделка завершается. Понятно, что сторонам электронной сделки нелегко применять традиционные правила налогообложения, поскольку в Украине урегулированию вопроса налогообложения цифровых товаров и услуг абсолютно не уделяется внимание.

Для руководства к действию налогоплательщикам предоставлен лишь п.6.4 ст.6 Закона об НДС, и каждый пользуется этим пунктом как может. При этом возникает масса вопросов, ответов на которые ни один контролирующий орган не может дать. Но как бы там ни было, разбираться необходимо, что мы и попытаемся сделать в этой статье.

Закон об НДС об электронных продажах

Согласно пп.«д» п.6.4 ст.6 Закона об НДС местом поставки товаров в случае их продажи через глобальную компьютерную сеть Интернет независимо от места регистрации его доменного имени (сайта, электронной страницы или адреса) считается местонахождение продавца или место его жительства. Так как в названном подпункте Закона речь идет о товарах, то самое главное для налогоплательщика — это выяснить, чем являются скачиваемые программы и файлы с точки зрения Закона об НДС: услугами или товарами. От решения этого вопроса будет зависеть наличие либо отсутствие налоговых обязательств по данному налогу (как, впрочем, и наличие налогового кредита).

Обратимся к п.1.4 ст.1 Закона об НДС, в соответствии с которым поставка товаров — это любые операции, осуществляемые в соответствии с договорами купли-продажи, мены, поставки и другими гражданско-правовыми договорами, которые предусматривают передачу прав собственности на такие товары за компенсацию независимо от сроков ее предоставления. Прочитав данные строки, можно решить, что скачиваемые компьютерные программы соответствуют определению товара. Ведь загружают обычно копию какой-либо программы, право собственности на которую окончательно переходит от продавца к покупателю. Тем более что копии компьютерных программ с некоторых пор считаются основными фондами1.

Но для поиска правильного ответа необходимо прочесть п.1.4 ст.1 Закона об НДС до конца. Далее в нем написано, что поставка услуг — это любые операции гражданско-правового характера по выполнению работ, предоставлению услуг, предоставлению права пользования или распоряжения товарами, в том числе нематериальными активами, а также по поставке любых других, отличных от товаров, объектов собственности за компенсацию. Поставка услуг, в частности, включает предоставление права пользования или распоряжения товарами в пределах договоров аренды (лизинга), поставки, лицензирование или другие способы передачи права на патент, авторское право, торговый знак, другие объекты права интеллектуальной, в том числе промышленной, собственности.

После прочтения этого абзаца кажется, что скачиваемые продукты подпадают под понятие услуг как объект, имеющий отношение к объектам права интеллектуальной собственности. Что же делать неискушенному налогоплательщику? Выход один — обратиться к европейской практике. А в Европе продукцию, поставляемую посредством сетей Интернет, однозначно считают электронными услугами. В украинском законодательстве для определения места поставки услуг предусмотрен п.6.5 ст.6 Закона об НДС. О каких же товарах тогда идет речь в пп.«д» п.6.4 ст.6 Закона об НДС, если скачиваемые программы считаются услугами? Вероятнее всего, о материальных товарах, которые заказывают при помощи сети Интернет. При этом поставляют такие товары обычным путем: через курьера, по почте, через магазины и склады. Если компьютерная программа записана на CD или DVD-диске, то она имеет материальный носитель, на котором и поступает потребителю. В этом случае такая продукция (программа на диске) также считается товаром, и место ее поставки определяется в соответствии с п.6.4 ст.6 Закона об НДС.

Электронные услуги

Итак, для того чтобы не допустить ошибок в налогообложении, налогоплательщик должен различать товар, поставляемый посредством сетей Интернет, и услугу, поставляемую посредством этих же сетей. Поэтому важно определиться, какие услуги являются электронными. В Европе существует такое понятие, как продукция, поставляемая электронными средствами (electronically delivered products)2. Также в Европе действует Шестая Директива3 в редакции Директивы 2006/112/EC от 28 ноября 2006 года (далее — Шестая Директива)4, где подробно описаны все понятия и принципы налогообложения. Украина в 2005 году попыталась ввести у себя принципы налогообложения Шестой Директивы, чтобы шагать в ногу с Европой, но довести дело до конца законодатель так и не смог. После 2005 года никто из уполномоченных на это украинских мужей не вникал в особенности европейского обложения НДС, поэтому нам остается это сделать самим.

В Приложении II к Шестой Директиве содержится практически полный перечень электронных услуг. Приведем его читателям расширенно, потому что Комитет Европейской Комиссии по VAT5 уже выпустил Руководство к Шестой директиве6, где еще более подробно осветил интересующий нас вопрос.

Электронные услуги — это такие услуги, которые удовлетворяют двум требованиям:

- в первую очередь поставляются через Интернет или электронные сети (то есть требуют подключения к Интернету и наличия сетей);

- природа таких услуг практически полностью зависит от информационных технологий для их поставки (то есть услуги в основном автоматизированы, человеческое вмешательство в них минимально, а при отсутствии информационных технологий их предоставить невозможно).

Электронные услуги включают:

- цифровые продукты, такие как программное обеспечение и обновления;

- услуги, которые обеспечивают или поддерживают бизнес и требуют постоянного присутствия в электронной сети (web-сайт, web-страницы);

- услуги, автоматически генерируемые компьютером и пересылаемые через Интернет или электронные сети в ответ на запрос потребителя;

- другие автоматизированные услуги, которые зависят от Интернета и требуют наличия электронных сетей.

Электронными услугами не считаются:

- телекоммуникационные, радио и телевизионные услуги вещания;

- использование Интернета как средства общения или факса, или телефона, или почты для того, чтобы облегчить ведение бизнеса (например, обмен электронными письмами по e-mail).

В таблице на с.58 приводится расшифровка электронных услуг в соответствии с Руководством к Шестой Директиве.

Признав вышеперечисленные продукты услугами, необходимо определить место поставки таких услуг. Оно определяется по пп.«а» п.6.5 ст.6 Закона об НДС, согласно которому местом поставки считается место, где лицо, предоставляющее услугу, зарегистрировано в качестве плательщика НДС. В случае если такая услуга предоставляется нерезидентом, место поставки — это местонахождение его представительства, а при отсутствии такового — местонахождение резидента, который выполняет агентские (представительские) действия от имени такого нерезидента, а при отсутствии такового — место фактического расположения покупателя (получателя), который в этом случае выступает налоговым агентом такого нерезидента. Поскольку в данном случае место поставки — территория Украины, то резидент как налоговый агент должен начислить налоговые обязательства и отразить их в строке 7 декларации по НДС. Если услуги приобретены резидентом для их дальнейшего использования в налогооблагаемых операциях в рамках хозяйственной деятельности, то в декларации по НДС за следующий отчетный период он может отразить сумму начисленного ранее НДС в составе налогового кредита (строка 12.4)7.

Оплата электронных услуг

Независимо от места поставки услуг в целях обложения НДС, резидент должен вначале оплатить программу, чтобы потом получить разрешение на ее скачивание. И тут начинаются такие головоломки, что определение места поставки покажется детской игрушкой. Перечисление денежных средств нерезиденту осуществляется с учетом требований Постановления № 597, которое издано в целях предотвращения оттока капитала и повышения прозрачности платежей по договорам, предусматривающим, в частности, предоставление услуг, передачу прав интеллектуальной собственности нерезидентами. Согласно Постановлению № 597 основанием для перечисления уполномоченными банками денежных средств в пользу нерезидентов являются следующие документы:

- договор с нерезидентом или другой документ, который согласно действующему законодательству Украины имеет силу договора;

- документы, свидетельствующие о фактическом предоставлении услуг, выполнении работ или передаче права интеллектуальной собственности.

Понятно, что НБУ, издавая постановление, мыслило исключительно украинскими категориями, забыв, что нерезиденты мало используют в своей деятельности такие знакомые нам документы, как договор и акт выполненных работ (акт приемки-передачи предоставленных услуг). И если законопослушный украинский налогоплательщик придет в банк с инвойсом, распечатанным с Интернета, то не исключено, что с ним даже не захотят разговаривать.

Тогда придется разъяснить банкирам, что, закачивая программу (музыку, фильм и др.), украинский резидент получает электронную услугу от нерезидента, а оформление заказа осуществляется через сайт поставщика продукта. А, возможно, объяснять ничего не придется, потому что согласно тому же Постановлению № 597 именно копии документов являются основанием для проведения операций по оплате работ, услуг, прав интеллектуальной собственности. Такие копии остаются в банке на хранении. Другими словами, банку можно предоставить только копию инвойса, совмещающего в себе и договор, и счет, и документ, подтверждающий факт предоставления услуг9. Поэтому украинскому резиденту надо потребовать у поставщика электронной услуги сканированный инвойс (а не в текстовом формате) и предоставить его в банк. Такой инвойс и будет в рассматриваемой ситуации основанием для оплаты электронных услуг10.

Таблица. Электронные услуги

Поставка услуг в электронном виде Примеры услуг, относящихся к электронным
Поставка web-сайтов, web-хостинга и дистанционная поддержка программ и оборудованияweb-сайт хостинг и web-страницы хостинг; автоматизированная в режиме on-line дистанционная поддержка программ; удаленное администрирование; складирование данных в режиме on-line (когда данные хранятся и извлекаются автоматически); on-line поставка дискового пространства
Программное обеспечение и его обновлениедоступ к программному обеспечению или его скачивание (например, закачка бухгалтерской программы, антивируса и его обновления); блокираторы баннеров (программы, блокирующие рекламные баннеры и всплывающие окна); загрузка драйверов; on-line автоматизированная установка фильтров на web-сайты; on-line автоматизированная установка брандмауэров
Изображениядоступ и скачивание тем для рабочего стола; доступ и скачивание фотографий и графических рисунков
Текст и информациякниги и другие публикации в электронном виде; подписка на on-line газеты и журналы; статистика web-блогов и web-сайтов; новости on-line, информация о трафике и прогнозы погоды; on-line информация, автоматически генерируемая специальным программным обеспечением по требованию заказчика (например, постоянно обновляемая информация из фондовой биржи); обеспечение рекламным пространством (например, баннерная реклама на web-странице)
Доступ к базе данных использование поисковых систем и Интернет-директорий
Музыкадоступ и скачивание музыки для мобильных телефонов и т.д.; доступ и скачивание музыкальных позывных, рекламных мелодий, музыкальных цитат, рингтонов и других звуков
Фильмы доступ и скачивание фильмов
Радиопередачи и события (политические, культурные, артистические, спортивные, научные или развлекательные) радиовещание с web-сайта, которое осуществляется только посредством Интернета или других электронных сетей и одновременно не передается по традиционному радио или телевидению
Игры, включая азартные и казинозагрузка игр в компьютеры и мобильные телефоны и т.д.; автоматический on-line доступ к играм, зависящим от Интернета или других подобных сетей, когда игроки удалены друг от друга
Дистанционное обучение автоматическое обучение, которое зависит от Интернета или других подобных сетей, включая виртуальные классы; рабочие тетради, заполняемые учащимися on-line и проверяемые автоматически без человеческого вмешательства
Другие услуги on-line услуги аукциона, которые зависят от автоматизированной базы данных, используемой заказчиком (например, on-line место для проведения рыночных торгов или шоппинг-порталы); интернетные служебные пакеты (ISP8), в которых телекоммуникационные компоненты являются вспомогательными и второстепенными (например, страницы, содержащие новости, прогнозы погоды, информацию о путешествиях, доступ в чат и др.)

1Подробнее об этом см.: Солодченко И. История материальности компьютерных программ // Бухгалтерия. — 2005. — № 49. — C.45—46; Твердомед А. Компьютерные программы в эмиграции // Бухгалтерия. — 2005. — № 49. — C.50—54 (прим. ред.).

2Для краткости будем называть такие услуги электронными услугами (прим. авт.).

36th Directive, 77/388/EEC (17 May 1977) (прим. авт.).

4Council Directive 2006/112/EC 28 November 2006 (прим. авт.).

5Value Added Tax (Налог на добавленную стоимость) (прим. авт.).

6European commission directorate general taxation and customs union tax policy and other turnover taxes value added tax committee article 29 of directive 77/388/eec guidelines 67th meeting — 8 January 2003 — guidelines document (прим. авт.).

7Особенности отражения сумм налоговых обязательств и налогового кредита по НДС в декларации, а также в бухгалтерском учете рассмотрены в следующих публикациях: Бондарева Е. Приобретение услуг у нерезидента // Бухгалтерия. — 2009. — № 8. — C.27—28; Бондарева Е. Импорт услуг: классика НДС-учета // Бухгалтерия. — 2007. — № 5. — C.58—62; Самарченко Е. Услуги от нерезидента — «курсовые разницы» от ГНАУ // Бухгалтерия. — 2005. — № 47. — C.10—11 (прим. ред.).

8Internet Service Packages (прим. авт.).

9Солодченко И. НДС при получении услуг от нерезидента [Ответ на вопрос] // Бухгалтерия. — 2008. — № 42. — С.75 (прим. ред.).

10Обращаем внимание читателей на то, что при оплате резидентом электронных услуг ГНАУ, в частности, в письме от 07.04.2005 г. № 2882/6/15-1316, настаивает на удержании с дохода нерезидента налога с доходов с источником их происхождения из Украины. Письмо опубликовано: Бухгалтерия. — 2005. — № 35. — C.39 (прим. ред.)Guest
Poster
Private Message  Email 
Re: Торговля через интернет-магазин    (Янв 11 2010 23:03   |  #4623) Цитировать
Привет всем!
А как обстоит дело на практике при открытии интернет-магазина?


ganz
Advanced
Private Message  Email 
Re: Торговля через интернет-магазин    (Янв 12 2010 9:09   |  #4631) Цитировать
практика такова: налоговая еще в притык не занялась Интернетом. Поэтому можно жить. И работать так, как вам выгодно и как у вас получается.


« Предыдущая тема  | Следующая тема »
Ответить
Создать тему

Новые сообщения форума:

Коммерческие предложения Новинка! (Добавить свое предложение):


Форумы о бизнесе \ Практика предпринимательства \ Торговля в Украине, экспорт и импорт \ Торговля через интернет-магазин (Author: Guest)