Главная | Поиск | Войти | Зарегистрироваться | Контакты | Реклама
Привет, Гость. |

Украинский Бизнес Форум


Июл 10 2020 (14:58)

Банки, кредиты Валюта, экспорт, импорт Юридические вопросы
Форумы о бизнесе \ Финансы \ Юридические вопросы \ Договір підряду з почасовою оплатою (Author: Umka)
Модератор: RAVEman
Страницы:  [1]  2  следующая  последняя »  
Ответить
Создать тему

Договір підряду з почасовою оплатоюUmka
Advanced
Private Message  Email 
Договір підряду з почасовою оплатою    (Фев 15 2011 18:57   |  Last Modified on: Фев 15 2011 18:58  |  #12119) Цитировать
Привіт всім, Я є ФОП на єдиному податку. Підскажіть будь-ласка чи можна заключати договір підряду з почасовою оплатою? Договір з іноземною компанією, повязаний з розробкою програмного забезпечення.
Оскільки в такому випадку іноземна компанія платить мені не фіксовану суму кожного місяця, а в залежності скільки годин я працював.


Реклама партнеров
Реклама

Rusman
Poster
Private Message  Email 
Re: Договір підряду з почасовою оплатою    (Фев 15 2011 20:38   |  #12121) Цитировать
Але ж потім ( після завершення проекту) іде підсумковий розрахунок?


Umka
Advanced
Private Message  Email 
Re: Договір підряду з почасовою оплатою    (Фев 15 2011 22:15   |  Last Modified on: Фев 15 2011 22:27  |  #12125) Цитировать
В проєкті прописано насупне

2.    ЦІНА ДОГОВУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
2.1.    Вартість послуг ВИКОНАВЦЯ складає 1 (один) Євро за 1 (одну) робочу годину.
2.2.    Оплата Ціни Договору здійснюється шляхом (щомісячного) переказу коштів у Євро на визначений у цьому Договорі банківський рахунок ВИКОНАВЦЯ. ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ винагороду по даному Договору у вигляді 100% оплати від суми вказаної пред’явленому рахунку. Рахунок щомісяця передається ЗАМОВНИКУ почтою, факсом чи електронною почтою.


Також раз в квартал підписується акт про приймання робіт/послуг:

7.3.    Сторони щокварталу підписують акт про приймання робіт/послуг, в якому коротко вказуються виконанні роботи/надані послуги та їх вартість. Підписаний акт свідчить про те, що ЗАМОВНИК не має ніяких претензій відносно якості виконаних робіт.

В акті я вказую кількість годин потрачених на виконані роботи/надані послуги в кварталі і підраховану ціну згідно з договорем.

Конракт підписується на рік з автоматичним продовженням ще на рік. Питання стоїть в тому, що мені колись казали, що краще вказати певну максимальну суму в конракті навіть якщо ти її не отримаєш, а отримаєш меньше чим ціну за погодинну оплату. Але я не знаю чому? Підскажіть будь-ласка чому, якщо хтось знає?


Rusman
Poster
Private Message  Email 
Re: Договір підряду з почасовою оплатою    (Фев 16 2011 9:39   |  #12132) Цитировать
Якщо у договорі прописана вартість договору і ви її в результаті не отримали, то у податкової будуть питання з цього приводу: де ви приховали недостачу? За це є штраф.
Податківці також перевіряють, щоб ті суми, які фігурують в акті надійшли на ваш рахунок. 
Umka
Advanced
Private Message  Email 
Re: Договір підряду з почасовою оплатою    (Фев 16 2011 9:54   |  #12133) Цитировать
Я працював на одну іноземну компанії в Україні як ФОП на єдиному податку, в договорі була прописана, певна сума контракту, але по актах я до неї реально не дотягував, по актах за рік получалося меньше. Питання чому в цьому випадку та компанія не зробила договір на погодинну оплату і тоді скільки годин я відправцював би в місяць стільки й отримував би і в актах така сума була б прописана? Зараз я хочу заключити контракт з іноземною компанією але на погодинну оплату? Чи можливо так?

Також я знайшов в інернеті таке обговорення [ссылка]


svet
Poster
Private Message  Email 
Re: Договір підряду з почасовою оплатою    (Фев 16 2011 10:34   |  #12134) Цитировать
В соответствии со ст. 854 ГКУ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи работы, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок или, с согласия заказчика, – досрочно. Подрядчик имеет право требовать выплату ему аванса лишь в случае и размере, установленных договором. 

Как видите, договором подряда предусматривается выплата вознаграждения за уже выполненную работу (предоставленную услугу), т. е. выплата аванса необязательна. 

Сдача работ (получение услуги) качественно и в срок подтверждается соответствующим документом (например, актом приемки-сдачи работ, услуги). При этом законодательство не ограничивает сумму такого вознаграждения, и логично предположить, что это может быть любая сумма, определенная сторонами договора. 
svet
Poster
Private Message  Email 
Re: Договір підряду з почасовою оплатою    (Фев 16 2011 10:40   |  Last Modified on: Фев 16 2011 10:42  |  #12135) Цитировать

Почасовую оплату можно в договоре прописать как авансовые выплаты.

Цитата с Цивільного кодексу України:

Стаття 854. Порядок оплати роботи

1. Якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково. 

2. Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі, встановлених договором
Edison
Poster
Private Message  Email 
Re: Договір підряду з почасовою оплатою    (Фев 16 2011 10:47   |  #12136) Цитировать

Можливо вам буде цікаво:

Особливості ЗЕД-контракту та документів, складених на його виконання 

Загальні вимоги до зовнішньоекономічного договору (контракту) містяться у ст. 6 Закону про ЗЕД. Зокрема, при укладанні ЗЕД-контракту сторони мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації міжнародних органів та організацій. При цьому контракт укладається у простій письмовій формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором України чи законом. ЗЕД-договір має містити істотні умови – предмет, об'єкт, мету договору (ст. 638 ЦКУ), ціну, строк дії договору (ст. 180 ГКУ), а також інші умови, зазначені у Положенні про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженому наказом Мінекономіки від 06.09.2001 р. № 201. Зауважимо, що відповідно до ч. 2 ст. 1107 ЦКУ договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності так чи інакше укладаються у письмовій формі. 

Вимоги до письмової форми правочину містяться у ст. 207 ЦКУ. Так, правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони, а також якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв'язку. Тобто зовсім не обов'язково оформляти традиційний ЗЕД-контракт у вигляді тексту зі сформульованими та пронумерованими пунктами-умовами на певній кількості сторінок, скріпленого підписами сторін. Але слід мати на увазі, що за відсутності звичної форми ЗЕД-контракту українське підприємство можуть не зрозуміти працівники банку. Адже для зарахування коштів від нерезидента з розподільчого рахунка банку на поточний рахунок підприємства відповідальному працівнику банку слід надати копію контракту, інвойса чи/та акта. У разі таких непорозумінь як аргумент щодо можливості не застосовувати традиційний ЗЕД-контракт можна навести листи НБУ від 29.09.2005 р. № 13-134/4580-9703 та ДПАУ від 30.06.2006 р. № 12304/7/15-0517. 

На виконання ЗЕД-контракту мають складатись документи, що свідчать про наявність результатів наданих послуг та передачу права власності на такі послуги від однієї сторони договору іншій. Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.94 р. № 185/94-ВР 180-денний строк (після якого виручка резидента вважається недоодержаною з відповідним стягненням пені) починає обчислюватись у разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. 

У міжнародній практиці при наданні послуг зазвичай застосовується інвойс (англ. invoice – рахунок-фактура). Крім того, підтвердним документом для визначення дати та вартості наданих послуг може бути акт приймання-передачі послуг (виконання робіт) або будь-який інший документ, оформлення якого передбачено договором. 

На виконання договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності або договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності може складатись акт передання-приймання майнових прав на програмне забезпечення. На виконання ліцензійного договору може складатись акт передання-приймання примірника програмного забезпечення. При цьому документ, оформлення якого передбачено договором, повинен мати обов'язкові реквізити, встановлені ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV для первинних документів. 

ЗЕД-контракт та документи, складені на його виконання, зручно оформляти двома мовами: наприклад, українською та іноземною мовою, зрозумілою для нерезидента. 
auStern
Advanced
Private Message  Email 
Re: Договір підряду з почасовою оплатою    (Фев 16 2011 10:55   |  #12137) Цитировать
За договором підряду предметом договору є кінцевий результат, тобто виконання підрядником / виконавцем обумовленої роботи, направленої на досягнення кінцевого результату. У даному разі важливим є результат роботи, а не спосіб його досягнення. 

Тому в договорі має бути прописана загальна вартість готового продукту. Можна встановлювати етапи виконання робіт і розрахунок за кожний етап по акту виконаних робіт. А також в договорі передбачити авансові виплати. Про почасову оплату не варто у договорі згадувати. Бо це буде нагадувати трудовий договір, по якому будуть зовсім інші наслідки ніж по договору підряда.
Guest
Poster
Private Message  Email 
Re: Договір підряду з почасовою оплатою    (Фев 16 2011 10:58   |  #12138) Цитировать
Я использую договор о предоставлении услуг.
Например, услуга – написать веб-сайт.
Разбиваю на этапы. По каждому этапу - аванс, акт выполненных работ, окончательный расчет.
Я тоже на едином налоге . Проблем нет уже 5 лет. 
Страницы:  [1]  2  следующая  последняя »   « Предыдущая тема  | Следующая тема »
Ответить
Создать тему

Новые сообщения форума:

Коммерческие предложения Новинка! (Добавить свое предложение):


Форумы о бизнесе \ Финансы \ Юридические вопросы \ Договір підряду з почасовою оплатою (Author: Umka)