Главная | Поиск | Войти | Зарегистрироваться | Контакты | Реклама
Привет, Гость. |

Украинский Бизнес Форум


Май 28 2020 (22:01)

Налоги юридических лиц Налоги физических лиц Регистрация Вопросы Льготы
Форумы о бизнесе \ Налоги \ Регистрация \ регистрация СПД - физического лица в государственных органах. схема (Author: svetl)
Модератор: RAVEman
Ответить
Создать тему

регистрация СПД - физического лица в государственных органах. схемаsvetl
Poster
Private Message  Email 
регистрация СПД - физического лица в государственных органах. схема     (Фев 25 2009 15:06   |  Last Modified on: Мар 13 2009 20:20  |  #1064) Цитировать
В інтернеті найшлась ось така невеличка інструкція. Думаю, що багатьом буде цікаво.

Громадяни мають право без обмежень приймати рішення і самостійно займатися будь-якою діяльністю, що не суперечить чинному законодавству.

1. Щоб стати приватним підприємцем, потрібно в райдержадміністрації за місцем проживання одержати Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи.


2. Новостворений суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа зобов'язаний стати на облік як платник податків у податковій інспекції за місцем реєстрації і в органі Пенсійного фонду України.

3. Вибір системи оподаткування своїх доходів від підприємницької діяльності. Приватний підприємець має право самостійно обрати один із чинних способів оподаткування, саме той, який найбільше підходитиме для його підприємницької діяльності.

- Один з найпростіших способів оподаткування - сплата фіксованого прибуткового податку, для чого потрібно придбати фіксований патент. Цей спосіб можуть вибрати приватні підприємці, які займаються торговельною діяльністю на ринку за умови сплати ринкового збору. Ставка фіксованого податку встановлюється місцевою владою залежно від територіального місця торгівлі У разі залучення найманих працівників розмір податку збільшується на 50% за кожну найману особу. Платник фіксованого податку звільняється від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат. 

- Спрощена система оподаткування доходів від підприємницької діяльності, на відміну від сплати фіксованого податку, може застосовуватися для будь-якої діяльності: торгівлі, послуг, виробництва. Проте і ця система не застосовується в разі торгівлі лікеро-горілчаними та тютюновими виробами, пально-мастильними матеріалами. Для застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності потрібно отримати Свідоцтво платника єдиного податку - суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи. Платники єдиного податку мають право не застосовувати ЕККА для готівкових розрахунків зі споживачами, проте для визначення результатів власної підприємницької діяльності обов'язково ведуть Книгу обліку доходів і витрат. Спрощену систему оподаткування запроваджено Указом Президента України від 03.07.98 р. N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва".( Із змінами і доповненнями,)

- Третій спосіб оподаткування доходів - загальна система (сплата авансових платежів прибуткового податку). За цієї системи податки сплачуються за результатами одержаних доходів і понесених витрат, проте вона вважається найскладнішою щодо ведення обліку доходів, складання звітності, сплати податків. Обмежень на ведення якогось виду підприємницької діяльності тут не передбачається.

4. Щодо документів на розташування торгової точки, то це може бути договір з ринком (у разі торгівлі на ринку) і дозвіл на розміщення об'єкта торгівлі (у разі торгівлі поза межами ринку).
http://my-oracle.it-blogs.com/  - Записки для начинающих о СУБД Oracle

Реклама партнеров
Реклама

emindor
Poster
Private Message  Email 
Re: регистрация СПД - физического лица в го сударственных органах. схема.    (Мар 12 2009 11:24   |  #1366) Цитировать
Мне кажется , что в этом посте не указано все. Я хочу выйти из «тени» и зарегистрироваться предпринимателем , в налоговой и во всех фондах. Будьте добры, подскажите, как это сделать. Можно схематично, без деталей, чтобы сразу охватить ВЕСЬ круг вопросов, который приходиться решать при регистрации. Спасибо!


Guest
Poster
Private Message  Email 
Re: регистрация СПД - физического лица в го сударственных органах. схема.    (Мар 12 2009 14:42   |  Last Modified on: Мар 12 2009 14:46  |  #1367) Цитировать

У меня есть вот такая инструкция. Возможно, это то что вы хотите.

1. Государственная регистрация. Для этого обращаются к госрегистратору по месту жительства. ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 15 травня 2003 року N 755-IV (Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законами України)

 Дата внесения в Единый госреестр записи о проведении госрегистрации физического лица – предпринимателя и является датой его государственной регистрации. Срок госрегистрации не может превышать двух рабочих дней с даты поступления документов для регистрации. Свидетельство о госрегистрации должно быть оформлено госрегистратором и выдано (отправлено заказным письмом) заявителю не позднее следующего рабочего дня с даты госрегистрации физического лица – предпринимателя.
   
Госрегистратор не позднее следующего рабочего дня с даты госрегистрации физического лица – предпринимателя обязан передать органам статистики, налоговой службы, Пенсионного фонда Украины, фондам социального страхования уведомление о проведении госрегистрации и сведения из регистрационной карточки для взятия физического лица – предпринимателя на учет. 

2. Регистрация в налоговой службе. Происходит, в основном, автоматически по информации переданной в налоговую инспекцию от госрегистратора. Однако можно самостоятельно подать заявление. Наказ Державної податкової адміністрації України 
від 19 лютого 1998 року N 80 Про затвердження Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів) (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної податкової адміністрації України)
   
Справка о взятии на учет плательщика налогов по ф. № 4-ОПП является единственным документом, подтверждающим взятие плательщика налогов на учет в органе ГНИ.

3.Взятие на учет в Пенсионном фонде. Происходит, в основном, автоматически по информации переданной в фонд от госрегистратора. Однако можно самостоятельно подать заявление. Постанова правління Пенсійного фонду України від 10 жовтня 2006 року N 14-4 Про затвердження Порядку узяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців як платників страхових внесків .
При взятии на учет в Пенсионном фонде физическое лицо – предприниматель сразу приобретает статус страхователя по отношению к себе и страхователя по отношению к другим лицам (сразу же при заключении первого трудового договора с наемным рабочим).
В страховой стаж для начисления пенсии по возрасту засчитывается только тот период, в котором предприниматель был зарегистрирован в Пенсионном фонде и уплачивал страховые взносы.

4.Взятие на учет в Фонде занятости. Происходит, в основном, автоматически по информации переданной в фонд от госрегистратора. Однако можно самостоятельно подать заявление. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 18 грудня 2000 року N 339 Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Плательщиком страховых взносов предприниматель становится с того момента, когда он приобретает статус работодателя (со дня заключения трудового договора с первым наемным работником). В недельный срок со дня заключения трудового договора с наемным работником такой договор нужно зарегистрировать в центре занятости по месту проживания (госрегистрации) предпринимателя. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року N 260 Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою. После регистрации первого трудового договора с наемным работником центр занятости информирует об этом социальные фонды.

Предприниматель выступает страхователем только по отношению к своим наемным работникам. Если же предприниматель хочет застраховать себя, то ему также необходимо стать на учет в добровольном порядке. См. выше Інструкцію N 339 .
Предприниматель-работодатель приобретает статус плательщика взносов в Фонд занятости с даты регистрации договора с наемным работником, а плательщика взносов за себя – с даты добровольной регистрации.

5. Регистрация в Фонде по временной нетрудоспособности. Происходит, в основном, автоматически по информации переданной в фонд от госрегистратора. Однако можно самостоятельно подать заявление. ПОСТАНОВА ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ від 26 червня 2001 року N 16 Про затвердження Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду.
Предприниматель становится страхователем:
1. по отношению к наемным работникам - с момента заключения трудового договора с первым из наемных работников (сведения о регистрации трудового договора приходят в установленном порядке от центра занятости)
2. по отношению к себе:
-- с момента добровольного обращения для взятия на учет, если уплачивают налоги по общей системе налогообложения или фиксированный налог. ПОСТАНОВА ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ від 2 червня 2005 року N 62 Про затвердження Порядку страхування осіб на добровільних засадах за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.
-- с момента обязательного взятия на учет при уплате единого налога. Приобретают статус страхователя "за себя" (лично) в день подачи соответствующего заявления (см. Инструкцию) и предоставления копии Свидетельства ЕН, или информации из органов налоговой службы по месту регистрации предпринимателя или из Госказначейства об уплате единого налога.


6.Регистрация в Фонде от несчастных случаев. Происходит, в основном, автоматически по информации переданной в фонд от госрегистратора. Однако можно самостоятельно подать заявление. ЗАКОН УКРАЇНИ Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 23 вересня 1999 року N 1105-XIV 

Предприниматель может быть дважды зарегистрирован в Фонде от несчастных случаев: как страхователь-работодатель и как добровольно застрахованное лицо.

Плательщиком страховых взносов предприниматель становится с того момента, когда он приобретает статус работодателя (со дня заключения трудового договора с первым наемным работником). Сведения о регистрации трудового договора приходят в установленном порядке от центра занятости.

Предприниматель, решивший застраховаться добровольно, будет заключать с Фондом от несчастных случаев договор о добровольном участии в страховании от несчастных случаев. Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 12 липня 2007 року N 36 Про затвердження Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
« Предыдущая тема  | Следующая тема »
Ответить
Создать тему

Новые сообщения форума:

Коммерческие предложения Новинка! (Добавить свое предложение):


Форумы о бизнесе \ Налоги \ Регистрация \ регистрация СПД - физического лица в государственных органах. схема (Author: svetl)